Veranderkundige modellen

Veranderkundige modellen - Gerard Donkers | Stml-tunisie.org

...ement. Heeft u een actueel overzicht van theorieën en concepten uit de organisatie- en veranderkunde ... Zeven belangrijke verandermanagement principes ... . Kunt u onderbouwd een keuze maken uit het aanbod van veranderkundige modellen en bent u in staat deze benadering door te vertalen naar passende strategieën en bijbehorende interventies. Werken aan drie veranderkundige modellen. Wenselijk is dat het behandelen van de modellen niet losstaat van de rest van het onderwijsprogramma. Het boek biedt veel mogelijkheden om meer inhoudelijke samenhang en structuur in de opleiding aan t ... Veranderkundige modellen als onderlegger voor ... ... . Het boek biedt veel mogelijkheden om meer inhoudelijke samenhang en structuur in de opleiding aan te brengen. VERANDERKUNDIGE MODELLEN Agogiek bestudeert het professioneel helpen van mensen - Een agoog handelt vanuit zijn/haar functie als agoog van buiten het cliëntsysteem (je komt van buiten naar binnen - vroeger was het familie/vrienden, dus van binnen) - De relatie tussen een agoog en zijn cliënt is van tijdelijke aard - De wijze van aanpak is anders. En veranderkundige modellen zijn op vrijwel alle niveaus gericht. Hieronder vind je het stramien dat we bij de beschrijving volgen. We leggen grote nadruk op de inhoud van de diagnose: de figuur, de bril en het model. Het diagnoseproces hebben we in de beschrijving buiten beschouwing gelaten. Verandermanagement gebruikt een diversiteit aan modellen bijvoorbeeld: 7S-model, SWOT-analyse (13S-model), het model van Projectmatig Werken en het zorgvuldig te doorlopen proces van Plan Do-Check-Action (Besturingscyclus) opgedeeld in de volgende 9 stappen:. 1. Analyse van de huidige organisatie m.b.v. het 7S-model (interne Sterkten en Zwakten) 2. Strategische verkenning m.b.v. het 13S-model ... Voor verandervraagstukken hebben we de veranderkundige modellen voor je op een rij gezet. Deel de informatie vooral met anderen, gebruik de socialshare-buttons! Heb je een relevant model en mis je die op de site, maak contact en stuur een mail. Wordt gewaardeerd door ons en de bezoekers van deze site! 1. De eigengeaardheid van veranderkundig handelen 1.1 Veranderen, een gewone dagelijkse bezigheid 1.2 Zes basiskenmerken van veranderkundig handelen 1.3 Analyseschema van veranderkundig handelen 1.4 Drie veranderkundige modellen 2. Geschiedenis van veranderkundig denken 2.1 De Griekse Oudheid 2.2 De vroegmoderne tijd tot 1600 2.3 De moderne tijd Bij veranderkundige modellen staat de dynamiek centraal. Zoekveld. Hoofdstuk inhoudsopgave. Methode van geplande verandering De diagnose Matrix diagnosemodellen Het diagnoseproces De inhoud van de diagnose De veranderstrategie Inloggen * * Kennis voor de manager en bestuurder van de toekomst . Home ... Bij veranderkundige modellen staat de dynamiek centraal. Social Media. Tekst groter . Inloggen. Hoe eigen acties te prioriteren. Op individueel niveau is het soms van belang inzicht te verkrijgen hoe mensen met hun tijd omgaan. Een veelgebruikt model is het zogenaamde Eisenhowerprincipe. Kern van dit boek zijn de drie veranderkundige modellen: het sociaaltechnologisch model, het persoonsgericht model en het maatschappijkritisch model van veranderen. Vanuit de drie modellen en op basis van praktijkgerichte onderzoeken naar methodiek worden conclusies getrokken naar een meervoudige, integratieve benadering van veranderen. Dit boek biedt een brede oriëntatie in de agogische theorie en praktijk. Het is zowel gericht op theoretische kennis van het vakgebied als op het bevorderen en verbeteren van bekwaam en zorgvuldig veranderkundig handelen.Deze uitgave begint met een inleiding in het agogisch denken. Aansluitend komen drie veranderkundige modellen naar voren: het sociaal-technologische model, het ... Overzicht van veelgebruikte modellen in scripties en verslagen. Bijvoorbeeld: SWOT-analyse, Confrontatiematrix, PEST/STEP analyse, 4P's etc. www.kluwermanagement.nl Veranderen? (1) Kies de juiste strategie! Kiezen voor de juiste veranderstrategie vraagt nogal wat. Daarbij gaat het niet zozeer om allerlei ken- Summary Samenvatting: Veranderkundige modellen. De officiële samenvatting van dit hele boek. De samenvatting is puntsgewijs opgesteld, wat de samenvatting heel overzichtelijk maakt om te leren. Deze samenvatting beschrijft duidelijk en helder de overeenkomsten en verschillen tussen de 3 modellen&pe...

INFORMATIE

AUTEUR
Gerard Donkers
DIMENSIE
3,53 MB
BESTANDSNAAM
Veranderkundige modellen.pdf

OMSCHRIJVING

Dit boek biedt een brede oriëntatie in de agogische theorie en praktijk. Het is zowel gericht op theoretische kennis van het vakgebied als op het bevorderen en verbeteren van bekwaam en zorgvuldig veranderkundig handelen. Naast een inleiding in het vak bevat het boek een introductie in een aantal belangrijke methodieken van het veranderkundig handelen. De methodieken hebben betrekking op 'het werken met individuen, groepen en organisaties. Het boek begint met een inleiding in de sociale veranderkunde, de agologie. In deze inleiding worden enkele centrale begrippen van het vak uitgelegd, zoals agogisch handelen, psychosociaal, veranderkunde en methodisch Minvloeden van mensen. Uit deze inleiding wordt een aantal vragen gehaald. Deze vragen dienen als richtsnoer voor de verdere uitwerking van de drie veranderkundige modellen: het technisch-professioneel model, het persoonlijk groeimodel en het politiek-kritisch model van verandering. Deze modellen laten eik een deel zien van de complexe agogische praktijk. Er mee werken bevordert een kritische en flexibele opstelling van de veranderkundige. Bij elk onderdeel van het boek zijn opdrachten geformuleerd, zoals case-analyses, rollenspelen, onderzoeksopdrachten, discussiestellingen en suggesties voor audiovisueel materiaal. In het boek is tevens een trefwoordenregister toegevoegd. Het taalgebruik is held erder en 'to the point'. De modellen zijn systematisch en overzichtelijk uitgewerkt, met daarbij een heldere samenvatting. Ze zijn iets 'zakelijker' en wat minder ideologisch geladen beschreven. Veel recente literatuur is in de modellen verwerkt. Bovendien is het boek ook afgestemd op de studierichtingen organisatie-ontwikkeling en personeelsmanagement en sociaal pedagogische hulpverlening. Dit studie- en werkboek is gericht op studenten van middelbare en hogere sociaal-agogische opleidingen. Het is zowel bruikbaar binnen het vak agologie als binnen methodiekvakken. Het boek is zeker ook voor praktijkwerkers geschreven die zich willen oriënteren in diverse veranderingsconcepten en mogelijke toepassingen ervan. Het kan hen helpen bij een kritische doordenking van hun handelen.

Wil je het boek lezen?Veranderkundige modellen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Gerard Donkers. Lezen Veranderkundige modellen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN