Agressie

Agressie - none | Stml-tunisie.org

... vorm van verbale agressie, mensen zullen altijd conflicten uit willen vechten op een manier die verder gaat dan een goed gesprek ... Agressie | Dementie.nl ... . Definitie van agressie Een definitie van agressie (Peter Spelbos, 2008) die aansluit bij het spraakgebruik van de huidige tijd luidt: Agressie is gedrag wat iemand inzet om - bewust of onbewust - iets kapot te maken, een ander schade te berokkenen, en/of duidelijk te maken wat hij wel of niet wil. Alle informatie over agressie, bijvoorbeeld hoe moet ik omgaan met agressie, hoe kan ik agressie voorkomen en het verbeteren va ... Agressie en geweld | Inspectie SZW ... . Alle informatie over agressie, bijvoorbeeld hoe moet ik omgaan met agressie, hoe kan ik agressie voorkomen en het verbeteren van zelfbeheersing Van agressie en intimidatie is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie (collega's, leidinggevenden), maar ook door buitenstaanders (klanten, patiënten). Voor beide situaties geldt dat de werkgever maatregelen moet treffen om ze te voorkomen. Agressie en geweld op het werk wil zeggen dat buitenstaanders zich agressief of gewelddadig gedragen naar werknemers die op dat moment hun werk uitvoeren. Denk aan klanten, patiënten, reizigers in het openbaar vervoer, omstanders. • Adaptieve agressie is een normaal onderdeel van de ontwikkeling. Hiermee kunnen korte- en lange termijndoelen bereikt worden, zoals verkrijgen van middelen (bv. voedsel, geld, bezit), verdedigen tegen een persoon of groep, het verkrijgen van een dominante sociale status in een groep, maar ook Agressie roept agressie op. Anderzijds kan door een juiste (gepaste) reactie de agressie van de ander gedeëscaleerd worden. Agressie is iets anders dan assertiviteit. Assertief reageren wil zeggen dat je voor jezelf opkomt, maar dat je ook rekening houdt met anderen. Agressie Agressie is gedrag met als doel het schade toebrengen aan iemand anders, welke deze schade probeert te vermijden. Agressie op jonge leeftijd blijkt een goede voorspeller te zijn van agressie op latere leeftijd, vooral bij mannen. Dit kan zich uiten in antisociaal gedrag, gevaarlijke rijstijl of misbruiken van anderen. Agressie tegen agenten neemt fors toe: 'Mijn gehoorschade is mogelijk blijvend' Video Agenten worden in coronatijd vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Dat komt onder meer omdat ... Het laatste agressie nieuws het eerst op NU.nl. 'Antisociaal gedrag komt niet voort uit één gen' donderdag 5 oktober 2017 om 14:41 - Gezondheid Nieuws Agressie tegen boa's Boa's zijn agressie zat en dringen aan op verdedigingsmiddelen. De agressie tegen de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die de coronarichtlijnen moet handhaven neemt toe, zeggen hun vakbonden op basis van recente geweldsincidenten en na een rondgang onder leden. Interne agressie. Werkgevers...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
9,90 MB
BESTANDSNAAM
Agressie.pdf

OMSCHRIJVING

Onze samenleving wordt dagelijks opgeschrikt door uitingen van agressief gedrag. Inmiddels is veel onderzoek gedaan naar mogelijke determinanten en uitingen van agressie en is veel ervaring opgedaan met de regulering van agressieve handelingen. Dit laatste is vooral van belang voor mensen die in hun dagelijkse beroepsbeoefening met agressie te maken krijgen en van wie een regulerende, signalerende en/of preventieve rol wordt verwacht. Maar ook voor (aanstaande) wetenschappers en de geïnteresseerde leken die zich verder willen verdiepen in de uiteenlopende aspecten van het verschijnsel agressie vormt dit boek een goede leidraad. De hier gepresenteerde uitgave geeft de recente ontwikkelingen weer op het gebied van agressie.

Wil je het boek lezen?Agressie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Agressie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN