Het Gebed Van Jezus

Het Gebed Van Jezus - Hank Hanegraaff | Stml-tunisie.org

...an Jezus - waardoor we zelf zo willen bidden als onze Heer!' - Joni Eareckson Tada 'Dit is een boekje zoals je van mijn vriend Hank Hanegraaff mag verwachten: leesbaar en toch diepgaand ... Het Jezus-gebed in de hertaling van - Bram Moerland ... ... Het is een gebed van overgave aan je Schepper (als iets in dit gebed onduidelijk is, stel gerust een vraag): Heer Jezus, Ik dank U dat U van me houdt. Dank U dat U mens bent geworden. Ik heb begrepen dat ik mijn leven zelf bepaalde. Wilt U nu in mijn leven komen en alle dingen vergeven die ik verkeerd heb gedaan. Jezus sprak een mooi gebed uit na het vieren van het Pascha met zijn discipelen. Het staat in Johannes ... Bidden tot God - www.nlikzo-einsiedln.savviihq.com ... . Wilt U nu in mijn leven komen en alle dingen vergeven die ik verkeerd heb gedaan. Jezus sprak een mooi gebed uit na het vieren van het Pascha met zijn discipelen. Het staat in Johannes 17. Kijk hoe God zijn gebed verhoorde. Gebed van overgave In de wonden van mijn Jezus en in het Hart van mijn God, leg ik al mijn zorgen en lasten, leg ik mijn toekomstig lot. En dan vrees ik strijd nog arbeid, ziels- nog lichaamssmart. Alles wat mij overkomt leg ik neer in Jezus' Hart. Alles, alles komt ten goede aan de ziel, die Hem bemint. DE GEBEDEN VAN JEZUS - Weet u, veel mensen willen niets weten van de gebeden van Jezus. Wist u dat? Zoals in de Hof van Gethsémané - ze schreven er over - God in gebed - Zie, Hij was als een voorbeeld in het vlees, toen Hij daar bad. Toen Hij kwam - de Heilige Geest woonde lichamelijk in Hem - en Zijn Naam is de Heer Jezus Christus Met het 'gebed van Jezus' bedoel ik het gebed dat Jezus ons leert om te bidden in onze binnenkamer: het Onze Vader (ik kom daar verderop in deze serie blogposts nog wel weer uitgebreider terug). Met het Jezusgebed bedoel ik een korte gebedszin die al eeuwenlang gebeden wordt, eerst vooral door monniken in kloosters maar steeds meer ook door 'gewone' christenen. Vooreerst, wanneer de tradities van het Nieuwe Testament over de instelling van de Eucharistie Vgl. 1 Kor. 11, 23-25 Vgl. Lc. 22, 14-20 Vgl. Mc. 14, 22-25 Vgl. Mt. 26, 26-29 op het gebed wijzen dat de gebaren en woorden van Jezus inleidt over het brood en de wijn, gebruiken zij twee parallelle en complementaire werkwoorden. Paulus en Lucas spreken over eucharistie / dankzegging: "Hij nam het ... Het gebed dat Jezus Zijn discipelen leerde, is kort maar vol inhoud. Alle eeuwen door hebben christenen erover gemediteerd. Ook Kohlbrugge heeft het gebed van Jezus overdacht. Zijn gedachten erover zijn zo geordend dat het boek niet alleen te gebruiken is als verklaring, maar ook als dagboek voor een korte periode. Jezus, Zoon van God, geboren uit de Maagd Maria, gekruisigd voor het heil der mensen, Die nu heerst in de Hemel, ontferm U over ons! 4. Het Gebed van Jezus voor hen die Hem kruisigden. Onze Vader… Wees gegroet… Wij geloven in de kracht van samen bidden. Bid het Onze Vader en voel de eenheid en de kracht van dit gebed. De woorden verbinden ons. Binnen Jesus.net staat een gebedsteam van ruim 1.000 mensen klaar om voor jou te bidden. Is er een gebedspunt dat je met hen wilt delen? Vul dan onderstaand formulier in. In al die gebeden heeft Hij ook steeds voor zijn discipelen gebeden. Zoals dat gebed aan het begin van de dienst. Dat Jezus tegen Petrus zegt: Simon, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Satan heeft geprobeerd je door elkaar te schudden, om je in verwarring te brengen, om je geloof te doen wankelen. Het christendom is geen gemakkelijk geloof, maar het innerlijke vrede. Omdat Jezus een vergelijking maakt met de profeten (mensen die iets horen van God), is het mogelijk om in dit leven ook iets ... En het is heel goed mogelijk dat je stuk...

INFORMATIE

AUTEUR
Hank Hanegraaff
DIMENSIE
7,49 MB
BESTANDSNAAM
Het Gebed Van Jezus.pdf

OMSCHRIJVING

Jezus trok Zich vaak terug, en als Hij weer bij zijn discipelen kwam, had Hij een buitengewone rust over Zich. Petrus wist niet waardoor het gezicht van Jezus zo glansde, maar hij wist een ding: hij wilde dat ook. Het liefst n�. Toen Jezus hun zijn geheim vertelde, veranderde hun leven!'Het beste deel van een reis is vaak het onderweg-zijn. Hank laat ons zien dat het fijnste van het gebed het bidden zelf is. Het Gebed van Jezus heeft me bewust gemaakt van het voorrecht dat ik mag bidden.'- Max Lucado'Dank je wel, Hank, dat je ons even meeneemt in de gebedsruimte van Jezus - waardoor we zelf zo willen bidden als onze Heer!'- Joni Eareckson Tada'Dit is een boekje zoals je van mijn vriend Hank Hanegraaff mag verwachten: leesbaar en toch diepgaand. Over het gebed, de eerste van de geestelijke disciplines. Actueel en de moeite waard.'- Charles Colson

Wil je het boek lezen?Het Gebed Van Jezus in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hank Hanegraaff. Lezen Het Gebed Van Jezus Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN