Waren de goden kosmonauten?

Waren de goden kosmonauten? - Erich von Daniken | Stml-tunisie.org

... von Daniken de lezer mee naar zijn theorien over het ontstaan van de wereld ... Waren de goden kosmonauten van Erich von Daniken | Boek en ... ... . Volgens hem zijn wij mensen nazaten van de buitenaardsen. Waren de goden kosmonauten? Boek van Erich von Däniken De Zwitserse schrijver Erich von Däniken heeft een theorie ontwikkeld over het ontstaan van het menselijk leven. Er zijn in de archeologie veel vindplaatsen die de officiële wetenschap negeert omdat ze niet in het totaalplaatje van de academici passen. Waren de goden kosmonauten Uiteraard is Von Däniken er niet verantwoordel ... Waren de goden kosmonauten [e-Book] - Erich von Däniken ... ... . Waren de goden kosmonauten Uiteraard is Von Däniken er niet verantwoordelijk voor dat de oudheidkundigen aan de implosie van zijn ideeën een vals gevoel overhielden dat echte wetenschap nooit serieus kon worden bedreigd. Het is logisch dat Van Calmthout in zijn stuk geen aandacht besteedt aan zulke gevolgen. Er is echter wel een wrange les: een wetenschap die haar methoden niet uitlegt ... "Erich von Däniken (1935, Zwitserland), brak in 1968 door met wereldwijde bestsellers als Waren de goden kosmonauten. Zijn boeken werden vertaald in 28 talen en haalden een totale oplage van 68 miljoen exemplaren. Hij houdt nog steeds overal ter wereld lezingen en is regelmatig te zien in tv-documentaires. Dit is de tweeendertigste druk van Waren de goden kosmonauten? Het geeft al aan dat het hier gaat om een klassiek boek. In een boeiend relaas toont Von Daniken aan dat de aarde in het verre verleden bezoek...

INFORMATIE

AUTEUR
Erich von Daniken
DIMENSIE
7,94 MB
BESTANDSNAAM
Waren de goden kosmonauten?.pdf

OMSCHRIJVING

In een boeiend relaas toont Von Däniken aan dat de aarde in het verre verleden bezoek uit de ruimte gehad heeft en dat deze kosmonauten verschillende culturen sterk beinvloed hebben. Er zijn nog sporen van lanceerplaatsen; Er zijn afbeeldingen i grotten en op stenen tafels; Er zijn mythen en sagen over deze 'goden', en hun afstammelingen, de halfgoden, enz.; Er zijn beschrijvingen in de bijbel (o.a. Ezechiël I en waar sprake is van Mozes' Ark des Verbonds), in de Mahabharata en in het Gilgamesh-epos. Er zijn gebouwen of rtiines, waarvan de bouw alleen maar mogelijk was als deze 'primitieve culturen' over andere hulpmiddelen dan alleen maar bijlen, hamers, touwen en mankracht beschikten, en er zijn sporen die er op wijzen dat al eerder atoomexplosies op aarde hebben plaatsgehad. Er zijn duizenden jaren oude zeekaarten, waar niet alleen Amerika maar ook de bergen van de Zuidpool onder de ijskap op staan. Prof dr. Fred L. Polak stelt in zijn voorwoord, dat we ons zeer kritisch ten opzichte van dit boek moeten opstellen, maar dat we ons niet voor de feiten mogen afsluiten. 'Von Däniken stelt weliswaar gedurfde, maar dwingende vragen, die van de zijde der officiële wetenschap aandacht en beantwoording verdienen.' Die gedurfde ideeën zullen ook voor sceptische geesten een bijzonder stimulerende functie vervullen.Recensie(s)In dit boek wordt betoogd dat de goden, die in vroeger tijden in andere culturen zijn vereerd, in werkelijkheid "kosmonauten" zijn geweest, afkomstig van andere planeten. De destijds bekende "futuroloog" prof. dr. Fred L. Polak schreef een Voorwoord bij de Nederlandse uitgave; hij heeft dit gedaan met "veel reserve" omdat de auteur "van alles en nog wat met de haren erbij (sleept)... om zijn ideeën te steunen" en hoewel hij "niet (kan) beoordelen (of) Von Dänikens verklaringen... juist of onjuist zijn". Het boek is een sterk evocatief geschreven betoog waarin archeologie, mythologie, theoretische natuurkunde, astronomie, historische cartografie, para-psychologie en verhalen over ruimtevaart gebruikt zijn om een verhaal in elkaar te flansen waarvan Polak in zijn Voorwoord met recht stelt dat het hem niet zou verwonderen "wanneer deskundigen straks... dit werk... naar het rijk der fabelen (zouden) verwijzen". Alleen al het feit dat zelfs in literatuurlijst na twintig jaar geen letter is veranderd, documenteert de absolute onwetenschappelijkheid van dit boek.(Biblion recensie, Dr H.S. Verbrugh.)

Wil je het boek lezen?Waren de goden kosmonauten? in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Erich von Daniken. Lezen Waren de goden kosmonauten? Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN