Gemeenten in ontwikkeling

Gemeenten in ontwikkeling - none | Stml-tunisie.org

...e jaren. In Nederland zijn er in de negentiende en vooral in de twintigste eeuw veel gemeentelijke herindelingen doorgevoerd ... Huizenprijzen in de meeste gemeenten opnieuw gestegen ... . In de eenentwintigste eeuw gaat dit proces verder, waarbij het aantal gemeenten teruggelopen is van 1121 in 1900 naar 355 in 2019. Belang van deze ontwikkeling Samen organiseren realiseert ruimte voor maatwerk in dienstverlening door kostenefficiëntie, door standaardisatie en door de ontwikkeling van gemeenschappelijke, op elkaar aangesloten digitale werkprocessen en voorzieningen voor gemeenten. In 2014 is in opdracht van VNG en het A+O fonds door CAOP een verkenning uitgevoerd naar de rol van HR in 2020. De verkenn ... PDF Dienstverlening 2025 Nederlandse gemeenten 25 met de ... ... . In 2014 is in opdracht van VNG en het A+O fonds door CAOP een verkenning uitgevoerd naar de rol van HR in 2020. De verkenning is uitgevoerd door middel van enquête en interviews met hoofden en directeuren P&O van gemeenten, gemeentesecretarissen en HR-wetenschappers waarin hun visie wordt gevraagd op ontwikkelingen en veranderingen die gemeenten raken en de gevolgen hiervan voor personeel en ... Ons netwerk van bijna 90 gemeenten en ruim 100 NME organisaties maakt als krachtig platform verbinding mogelijk tussen landelijk en lokaal beleid. Wij gaan voor Gezamenlijke Duurzame Ontwikkeling. Laat je inspireren door voorbeelden uit het hele land. En doe mee! Agenda Onze publicaties Leerkringen . Deze pagina bevat een lijst van de 355 Nederlandse gemeenten, overeenkomstig de stand van zaken op 1 januari 2019.Daarnaast zijn 3 openbare lichamen opgenomen die grotendeels op dezelfde manier worden bestuurd en als bijzondere gemeenten worden aangeduid.. Alfabetische index Gemeenten hebben een beperkte, maar groeiende invloed op de toegang tot de jeugdhulp. In 2016 kwam ongeveer een kwart van de jeugdhulp via de gemeentelijke toegang tot stand, ongeveer de helft via de (huis)arts en het overige kwart op andere wijze, waaronder via de kinderrechter. Gemeenten in ontwikkeling.pdf PUBLICEER DATUM 1998-12-01 SCHRIJVER none ISBN 9789023234289. DOWNLOAD ONLINE LEZEN. Architectuur Lokaal #37. Franssen geven in het artikel van de hoofddirecteur van de vereniging van Nederlandse gemeenten, door hem aan de bewindslieden en aan ons toegezonden, waarin hij ... Samenwerking onderwijs en gemeenten in ontwikkeling Verkenning in de aansluiting van de wijkaanpak op het voortgezet onderwijs www.nji.nl Om kinderen, jongeren en gezinnen eerder en beter te kunnen helpen, moet de ondersteuning op school en thuis of in de wijk goed op elkaar aansluiten. Bij grotere gemeenten is overigens een ontwikkeling naar een diverser profiel te signaleren (met onder andere jongere en van buiten de raad afkomstige wethouders). Diversiteit is in de loop van de jaren het kenmerk van de partijpolitieke samenstelling van de gemeentelijke besturen geworden. Gemeenten hebben in het opstarten van sport voor kinderen en jeugd de regierol gekregen. Veel gemeenten hebben als lokaal gezag met de contactpersonen van de verschillende sportaanbieders afspraken gemaakt over hoe verantwoord opstarten eruit komt te zien en hoe er wordt opgetreden bij (herhaaldelijk) overtreden van de afspraken en de bijbehorende maatregelen. De gemeente Amsterdam bouwt, samen met andere gemeenten in de regio en partijen uit de markt en het bedrijfsleven, aan een...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
10,45 MB
BESTANDSNAAM
Gemeenten in ontwikkeling.pdf

OMSCHRIJVING

Gemeenten in ontwikkelingHerindeling en kwaliteit Gemeentelijke herindeling is uitgegroeid tot één van de grotere operaties in het openbaar bestuur. Daarmee is de facto een belangrijk voertuig ontstaan voor de reorganisatie van het binnenlands bestuur. Het herindelingsbeleid kent vele fervente voorstanders en tegenstanders. De effecten zijn omstreden. Over de effecten van herindeling op de langere termijn leven veel vermoedens, maar is verder weinig bekend. Dit boek geeft de resultaten weer van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de effecten van gemeentelijke herindeling op langere termijn. De effecten worden onderzocht in termen van een meerdimensionaal kwaliteitsbegrip waarin naast product-kwaliteit ook de bestuurlijke en institutionele kwaliteit van de gemeente in verschillende gedaanten centraal staat. Het onderzoek leidt op een aantal punten tot opmerkelijke inzichten die afwijken van de meer gangbare conclusies en geeft aanleiding het instrument herindeling naar de toekomst toe te bezien als onderdeel van een meer structureel proces van kwaliteitszorg in het lokale bestuur.

Wil je het boek lezen?Gemeenten in ontwikkeling in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Gemeenten in ontwikkeling Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN