Mr. C. Asser'S Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht

Mr. C. Asser'S Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht - Mr. C. Asser | Stml-tunisie.org

...tsvergelijkend neemt Nederland hiermee een bijzondere plaats in ... Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het ... ... . Weinig andere landen, zeker Asser 2-I* verscheen in januari 2015. Naar verwachting zal het deel zeer spoedig - voor zover dat nog niet reeds het geval is - zijn weg naar de kast van wetenschapper en praktijkjurist gevonden hebben. (TiK) M.J. Kroeze Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel I. De ... Op deze pagina vind je samenvattingen voor het ... PDF Tilburg University Mr. C. Asser's handleiding tot de ... ... . Deel I. De ... Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht / De verzekeringsovereenkomst / deel Bijzondere overeenkomsten, geschreven door C. Asser. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over verzekeringsrecht, samenvatting ... Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 5. Eigendom en beperkte rechten. Deventer: Wolters Kluwer. Publicatielijsten. Research Information Services (RIS) Nevenfuncties. 2008 - raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch; 2008 - lid Asser Adviesraad; D.S. van Emden, Practische handleiding tot het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 1897, deel I en II M. Faure, (G)een schijn van kans, oratie 1994 R. Feenstra,Nemo auditur suam turpitudinem allegans, in: Brocardica in honorem G.C.J.J. van den Berg, 1987, p. 31-36 Fr. Ferrand,Die Behandlung ausländisches Rechts durch die französische Cour 43. Art. 48 Rv behoort tot de centrale bepalingen van het Nederlandse civiele procesrecht. Het is in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het enige artikel, dat in algemene zin de verschillende taken die rechter en partijen in een procedure hebben te vervullen, afbakent. Onderscheiden wordt tussen feitengaring en rechtsgronden. Over Dit boek verschijnt als het Algemeen Deel van de Asser-serie, maar komt niet in de plaats van het gelijknamige boek van P. Scholten. Dat blijft gewoon bestaan. Gelukkig maar, want Asser-Scholten is nog steeds een uniek bezit in de Nederlands-talige rechtsvindingsliteratuur. In afwijking van wat in de Asser-serie gebruikelijk is, heb ik boek Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen deel : Een synthese J. ...

INFORMATIE

AUTEUR
Mr. C. Asser
DIMENSIE
6,61 MB
BESTANDSNAAM
Mr. C. Asser'S Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht.pdf

OMSCHRIJVING

Het kooprecht is en blijft in beweging. In 2003 werd de Europese consumentenkooprichtlijn in het Burgerlijk Wetboek verwerkt; datzelfde jaar werd het stelsel ter bescherming van de kopers van onroerende zaken van kracht. Maar er zijn meer voor de koop relevante ontwikkelingen in de wetgeving te signaleren, zoals de implementatie van de e-commerce-richtlijnen de invoering van de Wet handhaving consumentenbescherming. Bovendien werdeen fors aantal voor de theorie en praktijk van het kooprecht belangwekkende rechterlijke uitspraken gepubliceerd (van de Hoge Raad en andere nationale colleges, maar ook van het Europese Hof van Justitie) en verscheen in binnen- en buitenland een keur aan relevante literatuur. Met de verwerkingvan een en ander is dit Asser-deel weer geheel up to date.

Wil je het boek lezen?Mr. C. Asser'S Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mr. C. Asser. Lezen Mr. C. Asser'S Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN