Deskresearch

Deskresearch - M. Van Veen | Stml-tunisie.org

...egevens binnen of buiten uw organisatie onderzocht worden om meer inzicht te krijgen in een probleem ... Deskresearch - De Onderzoekers ... . Werken met beschikbare gegevens Door het ontbreken van veldwerk kan deskresearch snel uitgevoerd worden, waardoor u snel kunt handelen wanneer dat noodzakelijk is. Deskresearch is onderzoek dat je achter je bureau kunt doen, bijvoorbeeld het bestuderen van literatuur in de vorm van boeken en artikelen, informatie zoeken via databases op internet of informatie opvragen bij specialisten via e-mail of telefoon. Deskresearch. Een belangrijk onderdeel van veel stage-/afstudeeronderzoeken is deskresearch. Hierb ... Wat is fieldresearch of veldonderzoek nu precies? ... . Deskresearch. Een belangrijk onderdeel van veel stage-/afstudeeronderzoeken is deskresearch. Hierbij ga je op zoek naar bestaande gegevens die van toepassing zijn voor jouw onderzoek. Vaak kun je op deze manier relevante informatie verkrijgen over marktgegevens, ontwikkelingen of andere cijfers. Doelgroep. Deskresearch is in de eerste plaats geschikt voor studenten van communicatie-, marketing-, media-, economie- en managementopleidingen in het hoger onderwijs.Verder is het geschikt voor iedereen die (zakelijke) informatie wil verzamelen uit gerenommeerde informatiebronnen zoals ProQuest, WorldCat, LexisNexis en OpMaat. Deskresearch + MyLab NL toegangscode 3e druk is een boek van Maarten van Veen uitgegeven bij Pearson Benelux B.V.. ISBN 9789043026789 Deskresearch is een handleiding voor het zoeken en verwerken van informatie. Door middel van een stappenplan wordt de lezer begeleid bij het opzetten en uitvoeren van literatuuronderzoek. Deskresearch is eigenlijk geen Nederlandstalig woord, maar toch kun je aan de hand van het woord 'research' bepalen of dit met de of het geschreven wordt. Aangezien je research schrijft als 'de research', is dit ook het geval voor deskresearch. Letterlijk: onderzoek vanachter het bureau. Het betreft het verzamelen en analyseren van gegevens die al beschikbaar zijn. Dit kan voortvloeien uit het feit dat ze oorspronkelijk voor andere doelen verzameld zijn. Een voorbeeld van een interne bron voor desk-research is de eigen administratie van een bedrijf.. Gepubliceerd op 03-05-2017 Deskresearch is onderzoek doen naar al beschikbare gegevens ten behoeve van een onderzoeksvraag. Deze gegevens zijn reeds eerder verzameld door anderen en hoeven dus niet opnieuw te worden vergaard. Voorbeelden van dit soort data zijn uw klantenbase of cijfers beschikbaar gesteld door het CBS. Deskresearch heeft, net als fieldresearch, het doel om een antwoord te formuleren op je onderzoeksvraag, en een literatuuronderzoek voer je uit om een theoretisch kader op te stellen waarop je jouw onderzoek baseert. De parameters en aspecten van jouw onderzoek dienen immers wel als effectief bewezen te zijn. Deskresearch onderzoek vindt plaats met bestaande interne en externe bronnen die beschikbaar zijn of aangeschaft kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het zoeken naar rapportages van vergelijkbaar onderzoek als nog plaats gaat vinden maar bijvoorbeeld ook aan een inventarisatie van de beschikbare kennis uit verschillende secundaire bronnen om vast te stellen waar de lacunes of juist de ... Deskresearch. Marktonderzoek zal voor veel organisaties geen onbekend begrip zijn. Het marktonderzoek dat organisaties zelf verrichten zal meestal een vorm van deskresearch zijn. Deskresearch is onderzoek doen naar al beschikbare gegevens ten behoeve van een probleemstelling. Dit soort gegevens worden ook wel secundaire gegevens genoemd. desk research: Gathering and analyzing information, already available in print or published on the internet. Deskresearch en fieldresearch Bij deskresearch wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens in de vorm van algemene literatuur, voorgaande onderzoeken of databases. Bij fieldresearch ga je zelf gegevens verzamelen door een eigen onderzoek op te zetten en uit te voeren. Algemene omschrijving Deskresearch kan zeer belangrijk kwalitatieve of kwantitatieve input leveren aan de start van een onderzoeks- of adviestraject. Soms kan een theoretische verdieping zorgen voor een ...

INFORMATIE

AUTEUR
M. Van Veen
DIMENSIE
11,39 MB
BESTANDSNAAM
Deskresearch.pdf

OMSCHRIJVING

Deskresearch is een handleiding voor het zoeken en verwerken van informatie. Door middel van een stappenplan wordt de lezer begeleid bij het opzetten en uitvoeren van literatuuronderzoek. Elk hoofdstuk gaat in op een specifieke fase van het zoeken naar informatie: van het formuleren van de zoekvraag tot de kwaliteit van de rapportage. Drie thema's krijgen speciale aandacht: het bepalen van de informatiebehoeften, het gebruiken van informatiebronnen en het beoordelen van informatie. Tevens is er veel aandacht voor internet als informatiebron en het gebruik van zoekmachines. Deskresearch bevat verschillende praktijkvoorbeelden, vragen en opdrachten waarmee de theorie aan de praktijk getoetst kan worden. In deze tweede editie is de informatie rond zoekmachines geactualiseerd en zijn diverse nieuwe praktijkvoorbeelden toegevoegd. Daarnaast is er aandacht voor het samenstellen van literatuurlijsten met behulp van software en worden er meer informatiebronnen besproken. DoelgroepDit boek is geschikt voor studenten vanaf het eerste jaar tot en met het einde van de studie.

Wil je het boek lezen?Deskresearch in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M. Van Veen. Lezen Deskresearch Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN