Jezus Christus Heer en middelpunt

Jezus Christus Heer en middelpunt - Sparks, T.A. | Stml-tunisie.org

...van ons leven; Ieder mens behoort zich persoonlijk te bekeren van zijn leven zonder God en zijn vertrouwen op Jezus Christus stellen ... Hoe we Christus het middelpunt van ons leven maken ... . Door genade alleen zijn wij de kinderen van God geworden. Wij handhaven de Bijbel als richtsnoer voor ons leven. Dit artikel over de traditioneel-christelijke benadering behandelt Jezus (Oudgrieks: Ἰησοῦς) zoals hij in de (orthodox-christelijke) traditie van het christendom wordt gezien, namelijk dat hij de Zoon van God is en daarmee deel uitmaakt van de goddelijke drie-eenheid.In de traditioneel-christelijke benadering wordt Jezus aangeduid als Jezus Christus; soms ook als Jezus de Messias Jezus Christus l ... PDF De Heer Jezus Christus Middelpunt en Heer van het heelal ... .In de traditioneel-christelijke benadering wordt Jezus aangeduid als Jezus Christus; soms ook als Jezus de Messias Jezus Christus leeft vandaag en zegent en verrijkt de levens van mensen die hem volgen. Er zijn vele mensen die een stempel hebben gedrukt op de wereldgeschiedenis, juist vanuit hun geloof in hem. De Franse natuurkundige en filosoof Blaise Pascal sprak over de behoefte van de mens: Aug 23, 2017 - JEZUS TOT MIDDELPUNT VAN JE LEVEN MAKEN: In deze maand juni toegewijd aan het "heilig hart van Jezus", wil ik het even hebben over onze"persoonlijke relatie" met Jezus welke heel belangrijk is dat deze tot stand komt en onderhouden wordt! In Haar Boodschap te La Salette benadrukt Maria het belang van het onderhouden en… En één Heer: Jezus Christus. Door Hem is alles er, en wij zijn er door Hem " ( 1 Kor. 8, 5-6 ). Ook de apostel Johannes bevestigt: " Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn enige Zoon heeft geschonken, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Broeders en zusters, net als de klei […] op de pottenbakkersschijf, moeten we Christus het precieze middelpunt van ons leven maken om ware vreugde en gemoedsrust te vinden. Frères et sœurs, comme l'argile sur le […] tour du potier, notre vie doit être rigoureusement centrée sur le Christ si nous voulons trouver la […] vraie joie et la paix dans cette vie. De grootheid van onze Heer Jezus Christus (Paperback). Om te kunnen groeien in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus,... Hoe we Christus het middelpunt van ons leven maken ... Engelen meneer en mevrouw Dunn genaamd. Nancy Little. Tijd voor familiegeschiedenis. Rachel Lewis. Opperbevelhebber Moroni hielp me lesgeven op de middelbare school. Ben Floyd. Vasten en bidden voor Emma. Cecilie Norrung....

INFORMATIE

AUTEUR
Sparks, T.A.
DIMENSIE
8,42 MB
BESTANDSNAAM
Jezus Christus Heer en middelpunt.pdf

OMSCHRIJVING

'Christus in u', dat is wat ons christenen maakt. 'Christus in u' betekent ook de verwezenlijking van Gods diepste verlangen. 'Christus in u' is de weg waarlangs Hij het doel zal bereiken. Christus moet het middelpunt en enige Heer zijn: 1. In het persoonlijk leven van de gelovige. 2. In de gemeente, die Zijn lichaam is. 3. In de koninkrijken van deze wereld. 4. In de ganse schepping; hemel en aarde en wat onder de aarde is. Jezus Christus is middelpunt en hoofdpersoon in de gehele schrift en de sleutel die haar ontsluit.

Wil je het boek lezen?Jezus Christus Heer en middelpunt in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Sparks, T.A.. Lezen Jezus Christus Heer en middelpunt Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN