Leidraad Voor Juridische Auteurs

Leidraad Voor Juridische Auteurs - none | Stml-tunisie.org

...et voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen Opmaak en inhoud van de literatuurlijst en lijsten met jurisprudentie, regelgeving en parlementaire stukken ... Homepage - Verwijs Juridisch ... . Leidraad voor juridische auteurs 8e druk is een boek van Anne De Hingh uitgegeven bij Wolters Kluwer Nederland B.V.. ISBN 9789013134964 In deze uitgave vindt u handzame richtlijnen voor het verwijzen naar rechtspraak, kamerstukken, boeken, tijdschriftartikelen en internetpublicaties. De Leidraad voor juridische auteurs heeft voor het verwijzen naar Kamerstukken, Handelingen en Kamervragen specifieke verwijsregels opgesteld. De Kamerbrief wordt niet expliciet genoem ... Verwijzen naar Nederlandse wetten, besluiten en verdragen ... . De Leidraad voor juridische auteurs heeft voor het verwijzen naar Kamerstukken, Handelingen en Kamervragen specifieke verwijsregels opgesteld. De Kamerbrief wordt niet expliciet genoemd in de Leidraad, daarom hebben we hiervoor de meest logische oplossing gekozen. Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties Leiden Repository De Leidraad voor juridische auteurs stelt per type bron verschillende eisen voor de informatie die je in de voetnoot moet stoppen. We hebben een overzicht gemaakt van hoe de voetnoten eruit moeten zien voor de verschillende type bronnen. Meerdere bronnen in dezelfde voetnoot. Verwijzen naar Nederlandse wetten, besluiten en verdragen. Gepubliceerd op 2 februari 2015 door Bas Swaen. Laatste update op: 10 juli 2018. Bij het verwijzen naar Nederlandse wetten, besluiten en verdragen in je scriptie schrijf je verkort een verwijzing op in de tekst of in de voetnoot.. Je maakt geen gebruik van een wettenlijst die je op het eind van je scriptie plaats waarin je de ... Samenvatting van de Leidraad voor juridische auteurs met voorbeelden en een aanvulling over het verwijzen naar elektronische bronnen In de Leidraad voor juridische auteurs is op pagina 30 e.v. informatie te vinden over het verwijzen naar online bronnen, met name publiek toegankelijke bronnen op het internet. Zie ook onder literatuur: Rapporten, adviezen, scripties en niet uitgegeven teksten De Leidraad voor juridische auteurs, kortweg de Leidraad, beschrijft hoe je bronnen correct vermeldt. Voor studenten van de opleiding HBO-Rechten is het toepassen van de Leidraad-regels verplicht. De Leidraad-richtlijnen. De belangrijkste regels zijn: Bij meer dan vier geschreven pagina's is een literatuurlijst verplicht. Je gebruikt ... Verwijzingen naar literatuur volgens de Leidraad. Gepubliceerd op 30 januari 2015 door Bas Swaen. Laatste update op: 10 juli 2018. Verwijzingen naar literatuur (hier vallen onder: boeken, tijdschriftartikelen en internetbronnen) schrijf je verkort op in de voetnoot en volledig in de literatuurlijst. Voor ieder type bron heeft de Leidraad voor juridische auteurs (hierna Leidraad) regels opgesteld. Voor verwijzingen naar regelgeving van andere internationale organisaties zie de Leidraad pagina 79 e.v. Leidraad voor juridische auteurs , p. 65-69. Leidraad voor juridische auteurs , p. Leidraad voor juridische auteurs 2013 23.10.2013 Leidraad voor juridische auteurs 2013. In de nieuwe Leidraad wordt uitvoerig aandacht beste...

INFORMATIE

AUTEUR
none
DIMENSIE
10,96 MB
BESTANDSNAAM
Leidraad Voor Juridische Auteurs.pdf

OMSCHRIJVING

Rechtspraak, kamerstukken, boeken, tijdschriftartikelen: hoe dient daarnaar verwezen te worden? Welke afkortingen zijn begrijpelijk en wanneer worden ze gebruikt? Dit boekje biedt handzame richtlijnen voor de meest voorkomende praktische vragen rond voetnoten en verwijzingen, literatuurvermeldingen, afkortingen en dergelijke. In een eenvoudige opzet worden de meest voorkomende problemen die bij het schrijven van een juridische tekst kunnen rijzen, behandeld. Vooral juridische auteurs, redacties van boeken en tijdschriften zullen bij deze Leidraad baat hebben. Ook een juridische student en zijn docent ontdekken het nut, wanneer een scriptie geschreven, begeleid en beoordeeld moet worden. Van de eerste druk werden binnen een jaar duizenden exemplaren verkocht. Dat wijst erop dat dit boekje in een behoefte voorziet. In deze vijfde, verbeterde druk is rekening gehouden met een aantal opmerkingen van gebruikers, die overigens zeer positief reageerden.

Wil je het boek lezen?Leidraad Voor Juridische Auteurs in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur none. Lezen Leidraad Voor Juridische Auteurs Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN