De Gereformeerde Kerken in Nederland

De Gereformeerde Kerken in Nederland - H.C. Endedijk | Stml-tunisie.org

...kerken streamen al vele jaren audio en video via ons betrouwbare streaming platform ... Tweede Wereldoorlog: hervormde en gereformeerde kerken ... ... . Welkom op de website van het Archief en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland! Hier beheren wij het landelijk archief van de GKv, waaronder organisatiearchieven, persoonsarchieven en documentatieverzamelingen, maar ook geven we advies aan plaatselijke kerkelijk archiefbeheerders. De Bijbelstudie Bond van De Gereformeerde Kerken in Nederland is op 6 oktober 2007 opgericht. Het doel van de Bond is haar leden te ondersteunen bij de bestudering van Gods Wo ... Gereformeerde Kerken Nederland - Wikipedia ... . Het doel van de Bond is haar leden te ondersteunen bij de bestudering van Gods Woord, de belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenis. Om daarmee bij te kunnen dragen aan de toerusting tot de dienst aan de HERE, die Hij vraagt in heel het leven. De Synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland heeft op 18 juni 2014 besloten om als kerkverband gebruik te blijven maken van de toegekende ANBI-status. De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (kortweg ook wel aangeduid als Ger. Gem. in Ned.) bestaan uit 49 gemeenten (waarvan één gemeente in Pretoria, Zuid-Afrika) en een aantal deputaatschappen. De redacteur zal, totdat eene Generale Synode anders mocht besluiten, zorg dragen dat de Redactie van De Heraut [het weekblad van de vroegere kerken uit de Doleantie, maar sinds 1892 dat van c.q. voor 'De Gereformeerde Kerken in Nederland', nog steeds onder redactie van dr. A. Kuyper (1837-1920)] zóo tijdig een voorlopigen afdruk ontvange, dat ook dit blad in staat zij, het als bijblad ... Aan dit initiatief namen behalve vanuit de Gereformeerde Gemeenten (ds. B. Labee) ook predikanten uit andere kerkverbanden deel, waaronder J. Belder (Protestantse Kerk Nederland), A.A.Egas (Christelijke Gereformeerde Kerken), J. Joppe (hersteld Hervormde Kerk), ds. J.A. Weststrate (Gereformeerde Gemeente in Nederland en namens de Oud Gereformeerde Gemeenten drs. Straks volgt alweer de vierde zitting van de Generale Synode 2017-2018 van De Gereformeerde Kerken, samengeroepen door DGK Lansingerland. Dit schrijven is een 'populaire versie' van de conceptagenda voor deze 4 e vergadering, die Deo Volente zal plaatsvinden zaterdag 10 maart 2018 in het kerkgebouw De Hoeksteen, Scheldelaan 141 in Zwolle. Dit is een conceptagenda, dus de disclaimer is dat ... De Gereformeerde Kerken onderhouden ook contacten met kerken in het buitenland. Dit wordt gedaan door het deputaatschap Betrekkingen Buitenlandse Kerken, ofwel BBK. Er is een zusterkerkrelatie met een kerk in Canada, de Liberated Reformed Church in Abbotsford (LRCA). De kerkenraad schreef aan de zusterkerken de volgende mededeling: "Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders, De Raad der Gereformeerde Kerk te Neede heeft in zijn vergadering van 15 Juni j.l. besloten zich om des gewetens wil los te maken van de binding aan de leerbeslissingen van 1942 en te verbreken het verband met de Gereformeerde Kerken, zolang deze binding niet is teruggenomen". Bijbelstudiebond van de Gereformeerde Kerken in Nederland De Bijbelstudiebond van De Gereformeerde Kerken in Nederland is op 6 oktober 2007 opgericht. Het doel van de Bond is haar leden te ondersteunen bij de bestudering van Gods Woord, de belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenis. Om daarmee bij te kunnen dragen aan de toerusting tot de ... De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben al een lange geschiedenis. Deze kerken willen het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad verkondigen in de wereld van vandaag. Daarbij weten wij ons gebonden aan de Bijbel als Gods Woord, aan de drie algemene belijdenisgeschriften en aan de gereformeerde belijdenis. De synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op 2 november 2019 te Hardenberg, heeft student P. Helmus toestemming gegeven om gedurende de periode van zes maanden een stichtelijk woord te spreken in de kerken van het kerkverband. Bekijk het overzicht van Gereformeerd Vrijgemaakte kerken in Nederland. De kerken zullen zich houden aan de generale kerkelijke bepalingen over de beroepbaarheid van predikanten die buiten Nederland gediend hebben in kerken van gereformeerde belijdenis en over het meer dan eenmaal beroepen van dezelfde predikant in dezelfde vacature. De kerken in Nederland Hier komen zoals gezegd NHK en de GKN aan de orde. Het grootste kerkgenootschap in Nederland, de Rooms-katholieke Kerk (RKK), wordt er wel enige keren zijdelings bij betrokken. Zo ook de kleinere calvinistische (gereformeerde) genootschappen....

INFORMATIE

AUTEUR
H.C. Endedijk
DIMENSIE
6,82 MB
BESTANDSNAAM
De Gereformeerde Kerken in Nederland.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?De Gereformeerde Kerken in Nederland in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur H.C. Endedijk. Lezen De Gereformeerde Kerken in Nederland Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN