VERANTWOORD HANDELEN. ETHISCHE BEZI

VERANTWOORD HANDELEN. ETHISCHE BEZI - Jos Douma | Stml-tunisie.org

...n iedereen kan een probleem anders zien en anders omschrijven ... Betekenis Ethisch ... . Als je er niet uitkomt, moet je allereerst eerlijk zijn tegen de patiënt en zeggen dat je niet weet wat de oplossing voor een probleem is. Ethisch handelen. Ethisch handelen is handelen in overeenstemming met de waarden en de normen waaraan wij onszelf en anderen in redelijkheid gehouden achten. ... Wanneer de cosmetica dierproefvrij is, dan kan men stellen dat het gebruik hiervan ethisch verantwoord is. Ethisch handelen is: het intrinsiek goede doen. In Maatscha ... Wat is ethiek en ethisch verantwoord? Betekenis en uitleg >> ... . Ethisch handelen is: het intrinsiek goede doen. In Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit de term "verantwoord", wat per definitie ook een ethisch concept is. Verantwoord handelen is óók het goede doen. Van Dale geeft als betekenis: "te verantwoorden". Ethische commissies adviseren wetenschappers over ethische zaken bij het uitoefenen van hun onderzoek. Bijvoorbeeld of het onderzoek voldoet aan de criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen. De universiteit heeft meerdere ethische commissies. Ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen Leerdoelen: Aan het eind van deze module zal de student: kennis hebben van ethische basisbeginselen. in staat zijn bij het uitvoeren van zijn; beroepstaken te handelen in overeenstemming met wat ethisch juist wordt bevonden. kennis hebben van maatschappelijk verantwoord Wat is de betekenis van Ethisch verantwoord onderzoek? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Ethisch verantwoord onderzoek. Door experts geschreven. De rol van professional Wat kenmerkt de logopedist in de rol van professional? De logopedist als professional ontwikkelt en onderhoudt voortdurend en planmatig de eigen deskundigheid. Ook handelt hij evidence based en draagt hij bij aan effectieve en efficiënte logopedische zorg en dienstverlening en de onderbouwing daarvan. Vooral de invloed van ethiek - de behoefte én verwachting dat ondernemers fair en rechtvaardig handelen - neemt toe. Dat heeft drie oorzaken: De wereld om ons heen wordt steeds kleiner en (technologisch) complexer. Overheid en actiegroepen leggen meer druk op bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Met integriteit - of integer handelen - wordt bedoeld dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels. Als regels ontbreken of onhelder zijn, dan oordeel je en handel je op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Waarom zouden we ons druk maken over ethisch of moreel verantwoord handelen? Ethisch gedrag kun je sturen. Voor veel schrijvers spreekt het antwoord blijkbaar vanzelf. Dat is niet terecht, want cultuurverschillen maken duidelijk dat morele opvattingen juist niet vanzelf spreken. Op zoek naar artikelen van Ethische bezinning? Artikelen van Ethische bezinning koop je eenvoudig online bij bol.com Gratis retourneren Gratis verzonden Verantwoord gedrag en ethisch ondernemen beschouwen ...

INFORMATIE

AUTEUR
Jos Douma
DIMENSIE
12,6 MB
BESTANDSNAAM
VERANTWOORD HANDELEN. ETHISCHE BEZI.pdf

OMSCHRIJVING

Aan de hand van een definitie van ethiek wordt uitgelegd wat ethiek eigenlijk is. Uitvoerig komt de vraag aan de orde hoe de Heilige Schrift in onze ethische bezinning moet worden gebruikt.Het grote aanbod van de liefde krijgt uiteraard veel aandacht. Kan zij de enige norm voor ons handelen zijn? Wat betekent een beroep op ons geweten? Zijn er handelingen die we niet goed en niet kwaad kunnen noemen (adiafora)? Is een botsing van plichten mogelijk? Hoe te denken over het compromis? Deze en andere vragen passeren de revue in dit boek, dat z'n dienst als wegwijzer op het terrein van de christelijke ethiek al vele jaren heeft bewezen.Dr. Jochem Douma was van 1970 tot 1997 hoogleraar christelijke ethiek aan de Theologische Universiteit in Kampen (Broederweg). Daarnaast doceerde hij medische ethiek aan de VU te Amsterdam.

Wil je het boek lezen?VERANTWOORD HANDELEN. ETHISCHE BEZI in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jos Douma. Lezen VERANTWOORD HANDELEN. ETHISCHE BEZI Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN