ZIEKTEVERZUIM & WERKHERVATTING (MANAGEMENT IN DE PRAKTIJK)

ZIEKTEVERZUIM & WERKHERVATTING (MANAGEMENT IN DE PRAKTIJK) - M.A. van Duijn | Stml-tunisie.org

...aktijk kunnen worden gewaarborgd. De oorzaken van ziekteverzuim ... Condite | Het medicijn tegen psychische klachten ... . ... geeft dus, gegeven een bepaalde aandoening, alleen maar de mate aan waarin het moment van ziekmelding en het moment van werkhervatting door betrokkenen te beïnvloeden is. ... In de praktijk blijkt het vaak moeilijk om op een objectieve manier naar oorzaken van ziekteverzuim te kijken. Bij het demedicaliseren van verzuim is het van belang dat de werkgever een evenwicht vindt tussen de formele en informele relatie met zijn werknemer. Daarbij moet demedicalisering van twee kanten komen: zowel wer ... PDF Samenvatting - UWV ... . Daarbij moet demedicalisering van twee kanten komen: zowel werkge­ ver als werknemer hebben een verantwoordelijkheid, die ze actief moeten invullen! Lees in dit praktische rapport hoe u de inzetbaarheid van uw medewerkers kunt vergroten: Ook online via Virtual Classroom beschikbaar. Ziekteverzuim is in eerste instantie natuurlijk vervelend voor de persoon zelf. En als organisatie merk je een verhoging van de werkdruk en de mogelijke inzet van personele vervanging, met als gevolg hoge kostenposten. Leg de resultaten vast in een reintegratieverslag. Voor de afloop van het eerste ziektejaar is de werkgever verplicht om samen met de werknemer de stappen te evalueren die in het eerste jaar zijn gezet om de re-integratie te bevorderen en zo nodig bij te stellen. Deze evaluatie wordt ook een onderdeel van het reintegratieverslag ... Ziekteverzuim bestaat niet - Huib Veldman, John Bakker paperback | Nederlands | 164 blz. | 2016. De oplossing voor ziekteverzuim ligt in de arbeidsrelatie en begint bij de werkgever zelf. 2013. Dit maakte mij nieuwsgierig: hoe is de situatie in de praktijk? Bijvoorbeeld bij stichting Meerkring, ... Het ziekteverzuim onder de medewerkers van stichting Meerkring is ... oorzaken van ziekteverzuim en mechanismen voor werkhervatting na ziekte uiteengezet. Nieuwe leidraad NVAB 'Casemanagement bij ziekteverzuim ... De eerste smaak casemanagers komen we in de praktijk tegen met aanduidingen als 'praktijkondersteuner' of 'arbo ... De vierde soort tenslotte heeft taken als het coachen van leidinggevenden of het begeleiden van werknemers bij hun werkhervatting in spoor 1 of 2. ... We tasten graag met u de dagelijkse praktijk af en gaan na of er punten zijn die kunnen worden opgenomen in het leerproces. Om voldoende individuele spreek en oefentijd t.o.v. de praktijk te hebben bestaan de trainingsgroepen bij voorkeur uit 2 - 10 deelnemers. Maar wij verzorgen ook 1 op 1 trajecten (coaching). 6 Werkhervatting bij Psychische klachten Samenvatting In branches (waarvan we er vier nader belicht hebben) spelen naast algemene knelpunten- soms ook een aantal specifieke belemmeringen. Binnen de politiesector waren deze: hoge mate van agressie en geweld, vereiste concentratie en een hoge werkdruk. In het onderwijs waren dit veranderende eisen en de functioneringsproblemen die dit soms tot ... Einddoel re-integratie ☐ Werkhervatting ...

INFORMATIE

AUTEUR
M.A. van Duijn
DIMENSIE
5,47 MB
BESTANDSNAAM
ZIEKTEVERZUIM & WERKHERVATTING (MANAGEMENT IN DE PRAKTIJK).pdf

OMSCHRIJVING

In dit boek worden de mogelijkheden van verzuimbegeleiding en werkhervatting op een praktische manier uiteengezet. Preventie op collectief en individueel niveau en de mogelijkheden om hier een invulling aan te geven komen aan bod. Ook de wettelijke verplichtingen voor de werkgever op dit terrein worden behandeld en de ontwikkelingen in de sociale zekerheid worden geschetst. Veel aandacht krijgen de verschillende fasen van verzuimbegeleiding en de rol die de belanghebbende partijen daarin kunnen spelen. Hierbij wordt het hele traject van ziekmelding, begeleiding, reïntegratiepoging en werkhervatting doorlopen, waarbij praktische informatie over een werkbare opzet wordt gegeven.

Wil je het boek lezen?ZIEKTEVERZUIM & WERKHERVATTING (MANAGEMENT IN DE PRAKTIJK) in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M.A. van Duijn. Lezen ZIEKTEVERZUIM & WERKHERVATTING (MANAGEMENT IN DE PRAKTIJK) Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN