Marokkaanse Jeugd, Thuis In Een Tehuis ?

Marokkaanse Jeugd, Thuis In Een Tehuis ? - R.M. van Pelt | Stml-tunisie.org

...le zorg helpt hen om binnen de organisatie na te gaan of er in voldoende mate evidence based gewerkt wordt ... Opvoeding in Marokkaanse gezinnen | Mens en Samenleving ... ... . Residentiële jeugdzorg is een benaming voor uiteenlopende typen zorg voor jeugdigen1 en wordt vaak aangeduid als verblijf in een tehuis of instelling. Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind. Verblijf in een gezinshuis. Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in ... (PDF) Marokkaanse jeugd, thuis in een tehuis? [Moroccan ... ... . Verblijf in een gezinshuis. Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Verblijf in een behandelgroep voor jongere jeugd. Als je een tijdje niet thuis kunt wonen en je gaat naar de basisschool, dan kom je in de behandelgroep van Rubicon voor jongere jeugd in Horn. Op deze plek krijg jij hulp. Ook je ouders worden natuurlijk bij de hulp betrokken. Je gaat gewoon naar school en je leert meer over jezelf. Binnen het strafrecht wordt altijd gekeken naar de leeftijd van de verdachte ten tijde van het plegen van het strafbare feit. Is deze tussen de 12 en 18 jaar en wordt de zaak voor de rechter gebracht, dan is dat bij de kinderrechter.Als de kinderrechter een straf oplegt, doet hij dat bijna altijd op grond van het jeugdstrafrecht.. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden ... Royaal Thuis doet er ook alles aan om de zorg zo goed mogelijk te blijven geven. De gezondheid en veiligheid van onze cliënten en medewerkers heeft nu nog meer onze prioriteit. Om dit te kunnen borgen, volgen wij strikt de richtlijnen en adviezen op van RIVM, GGD en onze branchevereniging Actiz. Thuis in mijn tehuis organiseert activiteiten in een tehuis. Sommige afdelingen van het Rode Kruis zijn heel actief en hebben een grote vrijwilligersgroep. In Arendonk stelt het Rode Kruis de materialenwagen gratis ter beschikking om personen te halen die Veel Marokkaanse ouders ervaren de puberteit van hun kinderen als een lastige periode. Kinderen worden steeds mondiger en eigenwijzer, deels doordat zij zich aan beide culturen willen conformeren. Veel ouders van de oudere generatie denken dat zij in de puberteit alleen nog maar sturend op moeten treden, terwijl ook in deze levensfase steun en begeleiding erg wenselijk zijn....

INFORMATIE

AUTEUR
R.M. van Pelt
DIMENSIE
6,45 MB
BESTANDSNAAM
Marokkaanse Jeugd, Thuis In Een Tehuis ?.pdf

OMSCHRIJVING

Hulpverleners binnen instellingen voor jeugdzorg krijgen de laatstejaren steeds meer te maken met allochtone cliënten.De hulpverlening aan deze jeugdigen en hun gezinnen is niet altijdeenvoudig. Een van de 'nieuwe' groepen cliënten bestaat uitMarokkaanse jongeren, die vanwege ernstige gedrags- enopvoedingsproblemen zijn opgenomen in residentiële voorzieningen.In dit boek wordt een antwoord gezocht op de volgende twee vragen:Tegen welke problemen lopen Nederlandse hulpverleners aan in deresidentiële hulpverlening aan Marokkaanse jongeren en hun ouders?En welke oplossingen zien ze voor deze problemen?Als antwoord op de gestelde vragen wordt eerst verslag gedaan vaneen literatuurstudie. Daarbij komen onderwerpen alscultuurverschillen, communicatieproblemen en verschillen inprobleemvisie tussen cliënten en hulpverleners uitvoerig ter sprake.Dit deel geeft tevens een beeld van de situatie van Marokkaansegezinnen in Nederland.Vervolgens beschrijven de auteurs de resultaten van eenkleinschalig praktijkonderzoek naar relevante ervaringen enopvattingen onder Nederlandse gedragsdeskundigen in deresidentiële jeugdhulpverlening.Mede door de vele suggesties, voorbeelden en casuïstiek biedthet boek nuttige informatie voor allen die werkzaam zijn(uitvoerenden, staf, management) in de praktijk van de intensieve(24-uurs) zorg voor Marokkaanse jeugdigen en hun ouders. Ookvoor studerenden op dit terrein bevat deze uitgave veel bruikbare kennis.

Wil je het boek lezen?Marokkaanse Jeugd, Thuis In Een Tehuis ? in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur R.M. van Pelt. Lezen Marokkaanse Jeugd, Thuis In Een Tehuis ? Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN