ZIJN ALLE GODSDIENSTEN GELIJK

ZIJN ALLE GODSDIENSTEN GELIJK - Johan Verkuyl | Stml-tunisie.org

...lieren zijn u al voorgegaan. De aartsleugenaar van den beginne heeft er alle belang bij de godsdiensten gelijk te schakelen ... Staatsgodsdienst - Wikipedia ... . Voor de mens is dat levensgevaarlijk. Immers, alle godsdiensten - behalve het Christendom - leren dat de mens zelf zijn eeuwig heil moet bewerken. Het is 'doe dit, doe dat, laat dit, laat dat', en misschien (!) komt het dan goed. 'Wij zijn voor vrijheid van godsdienst, maar wij vinden níét dat alle godsdiensten gelijk zijn. Dat loopt nogal eens door elkaar in de discussie. Dat de zondag nog een bijzondere positie heeft in Nederland, is een dui ... Digibron.nl, Zijn alle godsdiensten gelijk? ... . Dat loopt nogal eens door elkaar in de discussie. Dat de zondag nog een bijzondere positie heeft in Nederland, is een duidelijk stempel van de geloofsachtergrond van dit land. Dat is geen achterstelling van andere religies.' Voor de wet zijn alle godsdiensten gelijk, maar in de op marxistische beginselen gebaseerde republiek Vietnam speelt het atheïsme een belangrijke rol. Er is sinds 1992 vrijheid van godsdienst, maar de overheid moedigt de uitoefening van godsdienst niet aan. Hete Hangijzers, deel 1: zijn alle goden en godsdiensten gelijk? Bijbellezing: Kolossenzen 1:12-25 12 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 13 die ons de verlossing hee gebracht, de vergeving van onze zonden. Alle buurlanden waren of hoorden bij India, Islam is de laatste geloof wat erbij is gekomen maar roept het hardst, maken overal in de wereld heibel. Zijn puur bezig de wereld te verzieken, koran is een verkapte versie van alle goddiensten dus nep! In deze tijd is de wetboek van elk land de bijbel simpel!!! Wie anders doet of denkt is dom bezig!! Alle Godsdiensten zijn toch gelijk Hand. 4:8-12; 2 Cor.5:17-21; 1 Tim.2:3-7 "Alle godsdiensten zijn gelijk, ze komen allemaal op hetzelfde neer". Een uitspraak van deze strekking hebt u vast al wel eens gehoord in uw omgeving. Het is dan ook een uitspraak die volledig past bij de tijd waarin wij leven. En om te Over spot en waarom niet alle godsdiensten daarop gelijk reageren Showing 1-11 of 11 messages. Over spot en waarom niet alle godsdiensten daarop gelijk reageren: G.B ... Belangrijker is allicht de context waarin beide godsdiensten zijn ontstaan en geëvolueerd. Het christendom is geboren uit een ogenschijnlijke mislukking. Christus is gestorven ... In India zelf zijn maatschappij en godsdienst eeuwenlang verweven geweest, onder meer via de kastenindeling. Maar buiten de grenzen van dit land was handhaving hiervan moeilijk. Zo is in Nederland het hindoeïsme een religie naast de andere religies en godsdiensten, in een maatschappij die een scheiding van kerk en staat handhaaft. Alle godsdiensten gelijk? Er was een jongeman die tegen een oude christen zei: ‘Hoe komt u er eigenlijk bij om het christendom als de enige ware godsdienst te beschouwen? Het zal God toch niets uitmaken of je Hem vereert als christen, als moslim, of als boeddhist? Er zijn vele wegen die naar Rome leiden! In verband hiermee zijn formeel-wettelijke voorzieningen getroffen op grond waarvan hij tot dienstverrichting op de voor hem op grond van zijn godsdienst of levensovertuiging geldende feest- en rustdagen verplicht kan worden (onder meer artikel 125b Ambt.w. en artikel 12b Maw). Niet om te vervallen in een oppervlakkig gekeuvel dat alle godsdiensten wel gelijk zijn, maar om ze op God te beoordelen en hen heen te wijzen naar Christus, Die gezegd heeft: „Ik ben de Weg, de ... Dat staat op gespannen voet met het uitgangspunt dat de overheid alle godsdiensten als ... vrijheid van godsdienst. In zijn overweging stelde het hof ... gelijke gevallen gelijk worden ... Weer anderen vinden dat het niet goed mogelijk is om te bepalen wie er gelijk heeft: christenen, moslims, hindoeïsten of aanhangers van een andere godsdienst. En dan trekt de één de conclusie dat godsdienst dus weinig zin heeft, terwijl de ander het toch wel waardevol vindt dat er godsdiensten zijn. Een staatsgodsdienst of staatsreligie is de officiële godsdienst van een bepaalde onafhankelijke staat of autonome deelstaat.Een staatskerk is een kerk die door een staat als het officiële kerkgenootschap van de staat wordt erkend en als zodanig van staatswege niet alleen een bijzondere begunstigde positie geniet, en vaak tot op zekere hoogte als een taak van de staatsdienst wordt bestuurd ......

INFORMATIE

AUTEUR
Johan Verkuyl
DIMENSIE
12,5 MB
BESTANDSNAAM
ZIJN ALLE GODSDIENSTEN GELIJK.pdf

OMSCHRIJVING

none

Wil je het boek lezen?ZIJN ALLE GODSDIENSTEN GELIJK in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Johan Verkuyl. Lezen ZIJN ALLE GODSDIENSTEN GELIJK Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN