Serie Classicale Transcripties 10 - Acta classis van Tiel 1780-1802

Serie Classicale Transcripties 10 - Acta classis van Tiel 1780-1802 - P.D. Spies | Stml-tunisie.org

...ers. Acta classis van Tiel 1780-1802 Acta classis van Tiel 1802-1816 ... Serie Classicale Transcripties Acta classis van Tiel 1621 ... ... ... Serie Classicale Transcripties. Acta classis van Tiel 1621-1644 ... Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe. Ambt Nederbetuwe Commissoriale Zaken en Proceskosten 1654-1764 Bestel Acta classis van Tiel 1748-1763 van P.D. Spies. ... Dit achtste deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1748-1763. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is ... Serie Classicale Transcripties 11 - Acta classis van Tiel ... ... . De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. INFORMATIE BESTANDSGROOTTE 7,69 MB BESTANDSNAAM Werkboek chakra yoga.pdf PUBLICEER DATUM juni 2016 SCHRIJVER Anodea Judith ISBN 9789401302722 Dit vierde deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1667-1687. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele overgeleverde classicale handelingen en is derhalve een prachtige bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de ... Noté /5. Retrouvez Acta classis van Tiel 1763-1780 et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion Serie Classicale Transcripties 6 - Acta classis van Tiel 171. Dit zesde deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel o. een maand geleden - () Advertentie. € 19,95 Bezoek website Bewaar advertentie. Serie ... Het hart van steen; Klein levens ABC; Vasten : de moeite waard ! Brieven 1922-1940; Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen; De westfriese omringdijk; Dochter; Serie Classicale Transcripties 10 - Acta classis van Tiel 1780-1802 'Acta classis van Tiel 1667-1687' door P.D. Spies - Onze prijs: €18,95 - Verwachte levertijd ongeveer 5 werkdagen Dit tweede deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1621-1644. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten....

INFORMATIE

AUTEUR
P.D. Spies
DIMENSIE
6,73 MB
BESTANDSNAAM
Serie Classicale Transcripties 10 - Acta classis van Tiel 1780-1802.pdf

OMSCHRIJVING

Dit tiende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de handelingen van de classis van Tiel over de jaren 1780-1802. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat de originele overgeleverde classicale handelingen. Het feit dat in deze periode ook sprake is van de Franse overheersing maakt dat dit een prachtige bron is van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.De periode 1780-1802 werd vooral bepaald door de inval van de Fransen in 1795 en de uitroeping van de scheiding tussen staat en kerk en de invoering van de Rechten van de Mens. Alhoewel er in de praktijk geen feitelijke, algehele scheiding tot stand is gekomen, leverde het wel problemen op voor de classis van Tiel. Die ontstonden met name omdat de gereformeerde kerk als enige publieke kerk niet meer als zodanig werd erkend. Wel werden de traktementen van de predikanten en kosters (nog) doorbetaald, alhoewel het beheer van de genationaliseerde geestelijke goederen in handen kwam van de nieuwe nationale overheid, maar er dreigden veel problemen ten aanzien van het bezit en beheer van de kerkgebouwen, pastorieën en andere kerkelijke eigendommen. Om dit staatstoezicht of overheidsingrijpen tegen te gaan, werden door de gereformeerde kerken allerlei commissies opgericht, zowel op gemeentelijk, classicaal, provinciaal als landelijk niveau om te trachten het tij te keren. Voor de Nederbetuwe had dit (nog) geen gevolgen, daar het merendeel van de bevolking gereformeerd was en het de regel was van de politieke overheden dat waar de meeste leden van een bepaald kerkgenootschap waren zij ook de gebouwen behielden of kregen.Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.

Wil je het boek lezen?Serie Classicale Transcripties 10 - Acta classis van Tiel 1780-1802 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P.D. Spies. Lezen Serie Classicale Transcripties 10 - Acta classis van Tiel 1780-1802 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN