Meertaligheid: een troef !

Meertaligheid: een troef ! - Sarah Gielen | Stml-tunisie.org

......

INFORMATIE

AUTEUR
Sarah Gielen
DIMENSIE
10,47 MB
BESTANDSNAAM
Meertaligheid: een troef !.pdf

OMSCHRIJVING

Meertaligheid: een troef ! 1e druk is een boek van Sarah Gielen uitgegeven bij Schuyt & Co van Halewyck. ISBN 9789462343467 Steeds meer kinderen worden in een anderethuistaal dan het Nederlands opgevoed.Hun talenrijkdom is geen struikelblok, maarjuist een bron voor het leren en eenonmisbaar startpunt voor het snel enefficiënt verwerven van het Nederlands alsschooltaal.Wie de rijkdom van de kinderen en huntalige en culturele achtergrond erkent enbenut, kan in zijn werking zoveel meerbereiken: naast hun motivatie om(Nederlands) te leren, voelen kinderen zicherkend in hun identiteit en is hunbetrokkenheid hoog. Vanuit dit uitgangspunten op basis van projectmatig onderzoekbiedt dit boek heel concrete handvatten,instrumenten en praktijkvoorbeelden aan ompositief om te gaan met meertalige rijkdom.‘Meertaligheid:een troef!’nodigt uit omvanuit je eigen (school)cultuur en je eigenklas of werking inspirerend aan de slag tegaan, en met het hele team een talenbeleiduit te stippelen.‘Meertaligheid: een troef!’ is gemaakt voor• leerkrachten kleuteronderwijs en lageronderwijs;• directies en zorgcoördinatoren;• begeleiders van de buitenschoolseopvang;• pedagogisch begeleiders;• iedereen die van de school of de opvangeen plaats willen maken waar elk kind,elke ouder en elk teamlid, ongeacht zijnachtergrond, welkom is.Visie rond meertaligheid gekoppeld aan tips en handvatten voor de praktijkPraktisch resultaat van wetenschappelijk onderzoeksproject, in samenwerkingmet de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent en het Centrum voorDiversiteit en Leren van Universiteit GentInclusief dvd met praktijkvoorbeelden

Wil je het boek lezen?Meertaligheid: een troef ! in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Sarah Gielen. Lezen Meertaligheid: een troef ! Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN