De filosofie van Emmanuel Levinas

De filosofie van Emmanuel Levinas - Jan Keij | Stml-tunisie.org

...waarde of moraal. Hij toont aan dat de moraal zelf het fundament is ... Het menselijke kwaad volgens Emmanuel Levinas - {tussenwoord} ... . Maar het is geen stevig fundament. Het is juist iets zachts en kwetsbaars wat vaak over het hoofd gezien wordt. (Groot ... Emmanuel Levinas. De filosofie van een Joodse denker | Lezing door Anya Topolski en daarna een gesprek met Anya Topolski, Chris Bremmers en Laurens ten Kate. Woensdag 4 april 2012, Radboud ... Boek: De filosofie van Emmanuel Levinas, In haar samenhang verklaard voor iedereen April 2006 verscheen een uitgebreid werk van Jan Keij over Emmanuel Levinas (1906-1995), de Franse denker die de ik-gedachte van de Westerse filosofie heeft vervangen door een denken dat de ander als uitgangspunt neemt. Levinas spreekt er zelf over als een vorm van 'eschatologie', een ... bol.com | De filosofie van Emmanuel Levinas ... ... . Levinas spreekt er zelf over als een vorm van 'eschatologie', een religieuze term voor de leer van het einde van, of datgene buiten, de totaliteit van de huidige wereld. Dit is waar Levinas zich mee bezig houdt en wat hij bij een goed gesprek denkt te kunnen ontwaren. De filosofie van Emmanuel Levinas In haar samenhang verklaard voor iedereen Jan Keij. In 2006 was het honderd jaar geleden dat de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) in Litouwen werd geboren. DE FILOSOFIE VAN EMMANUEL LEVINAS in haar samenhang verklaard voor iedereen. Derde verbeterde druk. KLEMENT / PELCKMANS. Tweede druk 2006 Derde verbeterde druk 2007 De filosofie van Emmanuel Levinas. Auteur:Jan Keij Nederlands; 607 pagina's; Klement; april 2006; Samenvatting. Hoewel de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) wordt beschouwd als een van de grootste denkers van de twintigste eeuw, heeft zijn werk, binnen en buiten vakfilosofische kring, bij lange na niet de aandacht gekregen die het verdient. De filosofie van Emmanuel Levinas | ISBN 9789077070901 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Emmanuel Levinas (1906 - 1995) was een Frans-joodse filosoof / religieus denker. Belangrijke werken van hem zijn 'Totalité et Infini: essai sur l'extériorité' (1961) en 'Altérité et transcendence' (1995). De filosofie van Emmanuel Levinas | ISBN 9789086872435 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Na zijn afstuderen (cum laude) promoveerde hij op de filosofie van de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Hij wilde vervolgens de maatschappelijke relevantie van filosofie toetsen en schreef zich daarom in bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig ondernemer in de filosofie ('handelaar' in denkbeelden). De antithese van Hegel: Rosenzweig 4.1.4. Marcel en Buber 4.2. Di f f er e n ti ed e nk e n 4.2.1. De dialectiek van Levinas 4.2.2. Differentiedenken en het ene volgens Plato 4.2.3. De plaats van ... De filosofie van Emmanuel Levinas van Jan Keij kopen? Hier zie je waar het boek te koop is. Paperback, ISBN 9789077070901. Emmanuel Levinas: Filosofie van de andere mens Kerngedachte. Kenmerkend voor Levinas, en met hem ook andere twintigste-eeuwse filosofen, is de focus op één kerngedachte, één centraal punt dat van vele kanten wordt belicht en steeds opnieuw wordt ontwikkeld, uitgewerkt, ... Over Levinas . Emmanuel Levinas Geheel volgens de filosofie van naamgever Emmanuel Levinas stellen de zorgverleners de mens centraal en zien hem als veel meer dan alleen een aandoening of kwaal. Dat uit zich in de wijze waarop zij omgaan met de patiënt en zijn sociale omgeving. Titel: Levinas in de praktijk Ondertitel: Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé en in de zorg Flaptekst: Emmanuel Levinas is wellicht de diepzinnigste en gevoeligste filosoof uit de 20ste eeuw. Hij is de denker die het concrete, alledaagse menselijke bestaan heeft beschreven met een voor filosofen ongekende systematiek. "Iedereen zal erover eens zijn dat het ontzettend belangrijk is om te weten of we niet gedupeerd worden door de moraal", schrijft filosoof Emmanuel Levinas aan het begin van zijn magnus opus Totaliteit en Oneindigheid (1961). Met de aanslagen in Manchester en London nog op ons netvlies, lijkt dit inderdaad een van de meest relevante vraagstukken van de filosofie....

INFORMATIE

AUTEUR
Jan Keij
DIMENSIE
10,27 MB
BESTANDSNAAM
De filosofie van Emmanuel Levinas.pdf

OMSCHRIJVING

Hoewel de Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) wordt beschouwd als een van de grootste denkers van de twintigste eeuw, heeft zijn werk, binnen en buiten vakfiloso­fische kring, bij lange na niet de aandacht gekregen die het verdient. Daarvoor blijken zijn teksten voor velen te ondoordringbaar te zijn. Dat is te wijten aan zijn schrijfwijze, maar ook aan het feit dat zijn filosofie een ware omkering van het westerse denken bete­kent. Hij overspoelt ons met denkbeelden die sterk afwijken van wat we gewend zijn te denken en die mede daarom tot veel onbegrip en misverstand aanleiding hebben gegeven. Om daar verandering in aan te brengen heeft Levinas-kenner Jan Keij dit boek geschre­ven. Het is een ultieme poging om in het bestek van één monografie trapsgewijs de com­plete filosofie van Levinas zodanig te presenteren dat deze voor zowel de geïnteresseer­de 'leek' als voor de beroepsfilosoof begrijpelijk is. In dit boek worden alle thema's van Levinas' werk uitgelegd en in hun onderlinge samenhang zichtbaar gemaakt. Bovendien worden zijn inzichten geïllustreerd aan de hand van talloze voorbeelden uit de alledaagse levenspraktijk, met gebruikmaking van treffende citaten uit de moderne literatuur en poëzie. Zo rijst hier het beeld op van een zeldzaam oorspronkelijk en diepzinnig denker die grootheden als Wittgenstein en Heidegger in de schaduw stelt - een denker met een goudmijn aan gedachten over mens en wereld- een denker die niet alleen uiterst consistent, compleet en systematisch denkt, maar wiens inzichten ook daadwerkelijk in leven en beroep toegepast kunnen worden. Dit boek is bestemd voor mensen die hun denkgewoonten graag opgeschud willen zien; die zich willen verbazen; die kunnen genieten van de schoonheid van diep filosofische gedachten; die de zinvraag stellen maar allergisch zijn voor de gangbare antwoorden; voor beroepsfilosofen die zijn systematiek en tijdsdenken nog niet verwerkt hebben, of die uitgedaagd willen worden door de boude en soms schokkende stellingen van dit boek, stellingen die ook bedoeld zijn om het vuur van de interpretatie aan te wakkeren. Kortom, dit boek is voor ieder die de kwaliteit van zijn leven wil verhogen met een filo­sofie die zingt. Dr. Jan Keij (1948) is zelfstandig gevestigd filosoof. Hij promoveerde op het proefschrift De structuur van Levinas' denk_en (1992), is auteur van verschillende boeken over Levinas en gaf gedurende vele jaren tal van filosofiecursussen (o.a. in de gezondheidszorg).

Wil je het boek lezen?De filosofie van Emmanuel Levinas in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Jan Keij. Lezen De filosofie van Emmanuel Levinas Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN