Middenmatigheid. cultivering van emoties in chinese filosofie en kunst

Middenmatigheid. cultivering van emoties in chinese filosofie en kunst - Hans Van Rappard | Stml-tunisie.org

... geweest met de ontwikkelingen op het gebied van religie, filosofie en literatuur ... Roger Somville - Kunstbus ... . Vanuit een duistere, ... Geschiedenis van de Chinese Filosofie in hoofdlijnen - Amsterdam, Boom, 1994. Ulrich Libbrecht, Oosterse ... Aangezien Jing gelokaliseerd is in de Nieren en de emotie van de Nieren ... Tiemersma, D. (1994). Naar de bronnen van een geordende wereld; De samenwerking van filosofie en kunst bij Merleau-Ponty. In H. Oosterling & A. Prins (Eds.), Filosofie en Kunst 2; Esthetica in de 20e e ... Gompel & Svacina - deelt kennis ... . In H. Oosterling & A. Prins (Eds.), Filosofie en Kunst 2; Esthetica in de 20e eeuw: Een andere verstandhouding (pp. 93-108). Rotterdam: Faculteit der Wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam. 1896-1899. Ook Kandinsky wordt gefascineerd door Wagners idee van het Gesamtkunstwerk. Een opvoering van Lohengrin in Moskou heeft als gevolg, dat Kandinsky zijn loopbaan aan de universiteit opgeeft om zich uitsluitend aan de kunst te wijden. Ook heeft een expositie met werken van impressionistische schilders, o.a. de Hooiberg van Claude Monet,veel indruk op Kandinsky gemaakt. 5 Inleiding taoïstische filosofie 147 HOOFDSTUK V Een pruimenbloesem midden in de winter Taoïstische filosofie in het werk van zenmeester Eihei Dōgen Michel Dijkstra 165 EPILOOG Taoïsme en ecologie Een brug naar onze tijd Jan De Meyer 169 Over de auteurs 171 Noten 181 Literatuurlijst 6. 6 ... Bang van geluk. We hebben geen God meer, we geloven in onszelf. Maar van al die zelfontplooiing worden we niet gelukkig, betoogt de Vlaamse wetenschapper Rik Torfs. Kunst is een breed scala van menselijke activiteiten in het creëren van visuele, auditieve of het uitvoeren van artefacten ( kunstwerken), de uiting van de auteur fantasierijke, conceptueel idee, of technische vaardigheid, bestemd om te worden gewaardeerd om hun schoonheid of emotionele kracht.In hun meest algemene vorm van deze activiteiten omvatten de productie van kunstwerken, de kritiek ... Tiemersma, D. (1994). Naar de bronnen van een geordende wereld; De samenwerking van filosofie en kunst bij Merleau-Ponty. In H. Oosterling & A. Prins (Eds.), Filosofie en Kunst 2; Esthetica in de 20e eeuw: Een andere verstandhouding (pp. 93-108). Rotterdam: Faculteit der Wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam. H.P. Blavatsky Geselecteerde artikelen deel 2: 1882 -1887 Vraag 5 (p. 245,246): Over de mineraalmonade (minerale rijk) Er zijn zeven natuurrijken. De eerste groep omvat drie graden van elementalen, of krachtcentra in wording - vanaf het eerste stadium van differentiatie van mulaprakriti tot de derde graad ervan - d.w.z. van volkomen onbewustheid tot semi-gewaarwording. Vuist onder de kin allemaal, we gaan kunstkritiek kijken. Artistatement du Jour: Moderne kunst is kudt. En om het extra verwarrend te maken: die stelling is afkomstig van een kunstdocent in Amerika - het land waar postmoderne kunst niet is geboren, maar we Tiemersma, D. (1994). Naar de bronnen van een geordende wereld; De samenwerking van filosofie en kunst bij Merleau-Ponty. In H. Oosterling & A. Prins (Eds.), Filosofie en Kunst 2; Esthetica in de 20e eeuw: Een andere verstandhouding (pp. 93-108). Rotterdam: Faculteit der Wijsbegeerte Erasmus Universiteit Rotterdam. De begrippen juistheid en waarheid (zie bladwijzers) zijn ten enen male niet identiek, er zit een wereld van verschil tussen. Ook in de kunst en de filosofie kan men altijd verder, maar er is toch een belangrijk verschil met de wetenschappen. Nu is namelijk elk moment een 'waar' moment waaraan in geen enkel opzicht iets ontbreekt. Het geheim van Madame Edouard Manet. interview | Een van de grootste Franse schilders, Edouard Manet, had een Nederlandse echtgenote, Suzanne Leenhoff. Opvoeding gaat over menswording. En mens worden betekent: het veroveren van autonomie. Opvoeding omvat volgens Kant vier elementen: disciplinering (temmen van de driften), cultivering (leren lezen, schrijven, musiceren), civilisering (manieren, smaak, omgangsvormen) en uiteindelijk moralisering (ontwikkeling van het geweten en autonomie). Roger Somville Roger Somville (1923) Frans-Belgische graficus, schilder, tekenaar en tapijtontwerper. Neo-expressionistische stijl. Geboren in Schaarbeek ().Roger Somville (°13-11-1923) is één van de meest prominente kunstenaars en ongetwijfeld de meest bekende uit Franstalig België.Hij is één van de voornaamste nationale en internationale vertegenwoordigers van het realisme....

INFORMATIE

AUTEUR
Hans Van Rappard
DIMENSIE
5,29 MB
BESTANDSNAAM
Middenmatigheid. cultivering van emoties in chinese filosofie en kunst.pdf

OMSCHRIJVING

Ook al staan de beelden van Confucius, Lao Zi en Boeddha in sommige Chinese tempels weer broederlijk bijeen op het altaar, hun verschillende wegen tot zelfcultivering worden zelden in onderlinge samenhang beschreven. Dit boek benadert confucianisme, daoïsme en het Chinese boeddhisme in zijn vroege ontwikkeling vanuit hun visie op de praktijk van de zelfcultivering. Hoewel ze een volstrekt ander doel hebben dan de westerse zelfverwerkelijking, mogen de Chinese wegen zich in onze contreien toch in een grote populariteit verheugen. Omdat de zelfcultivering in China primair gericht is op de emoties, vormt de emotiecultivering de rode draad in dit boek.Het begrip Qi, levenskracht, speelt een grote rol in alle cultiveringspraktijken en staat centraal in het klassieke Chinese denken. Het eerste hoofdstuk biedt een inleiding in dit begrip, waardoor de lezer een overzicht krijgt van een aantal Chinese kernconcepten en theorieën en daarmee ook van de context van de emotiecultivering. Naast de beschrijving daarvan in confucianisme, daoïsme en boeddhisme biedt het boek verder een beschouwing van de Chinese landschapsschilderkunst als ‘filosoferen met het penseel’. Het slothoofdstuk vat de verschillende cultiveringspraktijken samen en presenteert ze onder de noemer van Wegen naar het Midden.Hans van Rappard is emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam waar hij Geschiedenis van de Psychologie doceerde. Daarnaast heeft hij een bijzondere belangstelling voor de Chinese wijsbegeerte en cultuur, die werd gewekt door de landschapsschilderkunst en het boeddhisme. Hij heeft onder meer diverse publicaties over comparatieve filosofie op zijn naam.ISBN: 9789463712156

Wil je het boek lezen?Middenmatigheid. cultivering van emoties in chinese filosofie en kunst in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Hans Van Rappard. Lezen Middenmatigheid. cultivering van emoties in chinese filosofie en kunst Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN