Sociale Psychologie

Sociale Psychologie - Onbekend | Stml-tunisie.org

... psychologie 1.1 Wat is sociale psychologie? Pyschologie: De wetenschap van het gedrag en de psychische processen van het individu ... Sociale Psychologie | De Psycholoog ... . Sociale invloed: het effect dat de woorden, daden of alleen al de aanwezigheid van anderen mensen heeft op onze gedachten, gevoelens, attitudes of gedrag. Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet. Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet. sociale psychologie ond ... Sociale psychologie - Open Universiteit - Open Universiteit ... . Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet. sociale psychologie onderdeel van de psychologie dat studie maakt van de invloed van anderen op de gedachten, gevoelens en gedragingen van de mens; daarbij gaat het om vragen als: hoe beïnvloeden mensen elkaar in groepen, hoe worden mensen beïnvloed door overredende boodschappen, hoe wordt het zelfbeeld beïnvloed door de sociale omgeving, hoe vormt zich een indruk ... De Sociale Psychologie houdt zich, in brede zin, bezig met de wijze waarop mensen elkaars gedrag beïnvloeden en de psychologische processen die daarmee gemoeid zijn. Deze invloed van anderen kan zowel direct zijn, bijvoorbeeld in een daadwerkelijke interactie met een individu of een groep, maar kan ook meer indirect zijn, denk bijvoorbeeld aan de invloed van de media of impliciete sociale normen. De sociale psychologie onderzoekt hoe onze gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door anderen. In een wereld waarin het menselijk gedrag steeds weer blijft verrassen en onderzoeksresultaten totaal anders kunnen uitpakken dan verwacht, biedt dit boek een stevige basis waarop je jouw kennis van het vakgebied verder kunt verbreden. Koop Sociale psychologie van Dijkstra, Pieternel met ISBN 9789024409464. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl Ook als u binnen uw organisatie te maken heeft met psychologische en groepsdynamische processen, of in de (psychologische) hulp- en zorgverlening werkt, is dit programma zeer geschikt! Doel en opzet. In dit programma ontwikkelt u op praktijkgerichte wijze brede kennis van sociale psychologie. Bezig met 500305 Sociale psychologie aan de Tilburg University? Op StudeerSnel vind je alle samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak 1 Sociale psychologie; 2 Het Zelf; 3 Waarneming van personen; 4 Attractie en intieme relaties; 5 Emoties in sociale interactie; 6 Beslissen en kiezen; 7 Attitudes en overredende communicatie; 8 Beïnvloeding; 9 Groepsgedrag; 10 Stereotypen; 11 Prosociaal en antisociaal gedrag; Begrippentrainer; Docent Ik koos de Master Sociale Psychologie omdat ik meer wilde weten over wat mensen motiveert om bepaalde keuzes te maken. Ik vind het bijvoorbeeld interessant om te weten waarom mensen ervoor kiezen om gezond te eten, of om minder energie te gebruiken. Ik had tijdens de master veel vrijheid om mijn eigen pakket samen te stellen, dat was erg fijn. Volledig 40 meerkeuze tentamen Sociale Psychologie. Representatief voor het tentamen van 2015. Sociale psychologie: sociale facilitatie en lanterfanten 'Sociale facilitatie' (social facilitation) en 'sociaal lanterfanten' (social loafing) zijn allebei theorieën die peilen naar de mate waarin de aanwezigheid van anderen ons gedrag zal beïnvloeden. Inleiding in de sociale psychologie. Dit onderdeel laat zien hoe een individu wordt beïnvloed door de aanwezigheid van anderen. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste theorieën en van de processen die een rol spelen. Ook de meest gebruikte methoden van onderzoek in de (toegepaste) sociale psychologie komen aan bod. Studeer Psychologie bij de Open Universiteit. Volledige academische bachelor- of masteropleiding. Zelfstandig, in eigen tempo, met begeleiding en structuur. De Sociaal Psychologie is de wetenschap die de relatie tussen een individu en (imaginaire) groepen onderzoekt, ofwel in hoeverre en hoe een individu wordt beïnvloed door zijn omgeving. Sociaal Psychologen zijn vaak actief als wetenschappelijk onderzoeker , als deskundige op een bepaald gebied (reclame, loopbaanontwikkeling) of meer praktisch werkzaam in bijv. De afdeling verzorgt onder...

INFORMATIE

AUTEUR
Onbekend
DIMENSIE
4,85 MB
BESTANDSNAAM
Sociale Psychologie.pdf

OMSCHRIJVING

Hoe vormen mensen zich een indruk van anderen; wat is hierbij de rol van stereotypen en vooroordelen; wanneer verandert onze indruk van een persoon? Hoe en onder welke omstandigheden worden mensen be loed door overredende boodschappen, zoals reclame en voorlichting; wanneer denken mensen goed na over zo'n boodschap en wanneer niet; wat is het effect van een overredende boodschap als deze alleen oppervlakkig wordt verwerkt? Hoe wordt het zelfbeeld be loed door de sociale omgeving; hoe zorgen mensen dat ze een positief en realistisch beeld van zichzelf handhaven; hoe be loedt het zelfbeeld hun gedrag en hun waarneming van de omgeving? Welke factoren bepalen of mensen elkaar aardig vinden, een relatie met elkaar beginnen en deze handhaven? Hoe be loeden mensen elkaar in een groep; wanneer kiezen ze voor eigenbelang dan wel groepsbelang; welke factoren bepalen of mensen met elkaar samenwerken of juist in conflict raken, en wie de macht krijgt over wie? Wanneer helpen mensen elkaar en waarom, en wanneer doen ze elkaar kwaad?Al dit soort vragen wordt onderzocht binnen de sociale psychologie. In ieder hoofdstuk wordt een deelgebied behandeld - bijvoorbeeld zelfbeeld, indrukvorming, groepen, be loeding, beslissen, emoties. Elk hoofdstuk is geschreven door Nederlandse deskundigen op het desbetreffende onderzoeksgebied.Naast wetenschappelijke theorie wordt in elk hoofdstuk ruim aandacht besteed aan voorbeelden van prikkelende experimenten en aan situaties uit het dagelijks leven die de theorie illustreren en verhelderen. Het boek geeft daardoor niet alleen een up-to-date overzicht van wetenschappelijke inzichten, maar is ook prettig leesbaar, herkenbaar en toegankelijk.Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor eerstejaars studenten van hbo en universiteit. Het is ook geschikt voor iedereen die, beroepshalve of uit persoonlijke interesse, meer wil weten over hoe mensen in het dagelijks leven met elkaar omgaan.

Wil je het boek lezen?Sociale Psychologie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Onbekend. Lezen Sociale Psychologie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN