Wilsgebreken

Wilsgebreken - M.Y. Schaub | Stml-tunisie.org

...(Paperback). Wilsgebreken 1e druk is een boek van Wolters Kluwer Nederland B ... Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 3 art. 44 ... - Sdu ... .V.. ISBN 9789013128543 Deze monografie, Wilsgebreken, gaat... TY - BOOK. T1 - Wilsgebreken. AU - Schaub, M.Y. PY - 2015. Y1 - 2015. M3 - Book. SN - 9789013128543. T3 - Monografieen BW. BT - Wilsgebreken. PB - Wolters Kluwer verschil tussen wilsgebreken en wilsontbreken loonstra wilsontbrek: geen sprake van een wil discrepantie tussen wil en verklaring, vb. boer die door geestelijke De wilsgebreken. Er is sprake van een wilsgebrek ... Vernietigingsgronden: overeenkomst vernietigen vanwege een ... ... . boer die door geestelijke De wilsgebreken. Er is sprake van een wilsgebrek in het contractenrecht wanneer de toestemming als geldigheidsvoorwaarde voor het afsluiten van een overeenkomst, gebrekkig is.De werkelijke en de verklaarde wil van de partijen komen weliswaar met elkaar overeen, maar de werkelijke wil van één van de contractspartijen komt tot stand onder invloed van een verkeerde voorstelling van zaken ... Wilsgebreken: Dwaling (art. 6:228 BW) Bedreiging (art. 3:44 lid 2) Bedrog (art. 3:44 lid 3) Misbruik van omstandigheden (art. 3:44 lid 4) Artikel 228 Burgerlijk Wetboek Boek 6. 1 Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar: Wilsgebrek. Hiervan is sprake als een overeenkomst tot stand is gekomen zonder dat de betrokken partij(en) dit eigenlijk wilde(n). Dwaling, dwang, bedrog en misbruik van omstandigheden zijn de oorzaak van wilsgebreken. Bij wilsgebreken, verklaar je wel datgene wat je op dat moment wilt verklaren, maar jouw wil is op een gebrekkige wijze, dat wil zeggen op een onjuiste wijze, tot stand gekomen. Verschil 2 De consequentie van wilsontbreken is anders dan van wilsgebreken. Bij wilsontbreken is de consequentie in beginsel: nietigheid. de wilsgebreken expressis verbis herhaald bij de opsomming van de gevallen waarin de dading nietig of vernietigbaar is (artt. 2053 tot 2057 B.W.) 7• ·De praktijk wijst echter uit dat de wilsgebreken niet zo populair zijn. De veelvuldige andere figuren, hiervoor opgesomd, zijn een bewijs van het zoek_en naar andere wegen. . Wilsgebrek. Een wilsgebrek is een term uit het verbintenissenrecht. Het geeft de situatie weer waarin een rechtshandeling, welke benodigd is voor de totstandkoming van een overeenkomst, kan worden vernietigd.In dat geval wordt de overeenkomst ongedaan gemaakt.. Bij een wilsgebrek heeft een partij wel verklaring geven aan een bepaald gevolg, maar heeft dit gevolg niet daadwerkelijk gewild. Wilsgebreken, zelfs huwelijksbedrog, geveins of gehuichel geven geen aanleiding tot strafvervolging. Als elk wilsgebrek in de overeenkomsten aanleiding geeft tot strafvervolging, zijn er dan nog burgerlijke rechtbanken nodig? Bestel Wilsgebreken eenvoudig online bij Wolters Kluwer Voor 23:00 besteld, morgen op uw bureau Gratis verzending Samenvatting van hoofdstuk 3. Wilsontbreken, nietigheid en vernietigbaarheid van het boek Verbintenissenrecht begrepen. A: Inleiding. Artikel 3:44 BW regelt drie wilsgebreken: bedreiging, bedrog en misbruik van omstandigheden. Het vierde wilsgebrek, de dwaling, is opgenomen in Boek 6 en is in beginsel begrensd tot de obligatoire overeenkomst (artikel 6:228 BW) en heeft dus in principe een beperktere reikwijdte.Het artikel is echter op grond van artikel 6:216 BW in beginsel van overeenkomstige toepassing op ......

INFORMATIE

AUTEUR
M.Y. Schaub
DIMENSIE
8,47 MB
BESTANDSNAAM
Wilsgebreken.pdf

OMSCHRIJVING

Deze monografie, Wilsgebreken, gaat over dwaling, bedrog, bedreiging en misbruik van omstandigheden.Als eerste worden de wettelijke vereisten van deze wilsgebreken uiteengezet. Daarna komen de gevolgen van een succesvol beroep op een wilsgebrek aan bod, waaronder de wijzigingsbevoegdheden van artikel 6:230 en artikel 3:54 BW. Incidenteel worden overeenkomsten en verschillen met internationale regels (zoals de Draft Common Frame of Reference) en buitenlandse regels gesignaleerd.De betekenis van wilsgebreken wordt mede bepaald door de verhouding tot andere leerstukken, daar wordt in het laatste deel van deze monografie enige aandacht aan besteed.

Wil je het boek lezen?Wilsgebreken in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur M.Y. Schaub. Lezen Wilsgebreken Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN