Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb

Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb - F.J.P.M. Haas | Stml-tunisie.org

...lastingplichtigen en inhoudingsplichtigen worden beboet, maar ook degenen die fiscale overtredingen medeplegen of daaraan feitelijk leiding hebben gegeven ... Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb door F.J.P.M ... ... . zullen hebben voor het fiscale boeterecht. Immers de medepleger kan na de invoering van de vierde tranche Awb per 1 juli 2009 ook een bestuurlijke boete opgelegd krijgen. 2. De casus In de zaak van voornoemd arrest werd een belastingadviseur strafrechtelijk vervolgd voor het opzettelijk invullen van belastingaangiften van een tweetal cliënten. onder de vierde tranche Awb, ook daadwerkelijk meer bestuurlijke boetes (sancties) aan 5 Besluit van 25 juni 2009, Stb . 2009, 264. 6 In dit verband wil ... Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb | Wolters ... ... . onder de vierde tranche Awb, ook daadwerkelijk meer bestuurlijke boetes (sancties) aan 5 Besluit van 25 juni 2009, Stb . 2009, 264. 6 In dit verband wil ik opmerken dat van een algehele gelijkstelling tussen het bestuursrechtelijke daderschap en het strafrechtelijke Houdt u zich bezig met het opleggen, bestrijden of beoordelen van fiscale boetes aan belastingplichtigen en mededaders? Dan weet u dat sinds de invoering van de 4e tranche AWB de groep van mogelijke daders aanzienlijk is uitgebreid. Deze brochure geeft op handzame wijze een volledig overzicht van het fiscale boeterecht sinds deze invoering. Fiscale boeten onder de 4e tranche AWB haakt in op de ... FED Fiscale Brochures, Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb, Deventer Kluwer, 2019, derde druk 2018 Tijdschrift Formeel Belastingrecht, 2018/8, Nee, niet nog een keer…, een analyse van het ne bis in idem-beginsel* Noté /5: Achetez Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb de Haas, F.J.P.M., Jansen, D.N.N.: ISBN: 9789013149470 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez ... De rechtbank haalt in de overwegingen de invoering per 1 juli 2009 van de vierde tranche Awb aan. Sindsdien is het overeenkomstig het strafrecht mogelijk om (ook) aan hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen die feitelijk leiding hebben gegeven aan de beboetbare gedraging een bestuurlijke boete op te leggen....

INFORMATIE

AUTEUR
F.J.P.M. Haas
DIMENSIE
10,65 MB
BESTANDSNAAM
Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb.pdf

OMSCHRIJVING

Houdt u zich bezig met het opleggen, bestrijden of beoordelen van fiscale boetes aan belastingplichtigen en mededaders? Dan weet u dat sinds de invoering van de 4e tranche AWB de groep van mogelijke daders aanzienlijk is uitgebreid. Deze brochure geeft op handzame wijze een volledig overzicht van het fiscale boeterecht sinds deze invoering. Fiscale boeten onder de 4e tranche AWB haakt in op de ingrijpende wijzigingen in het fiscale boeterecht sinds de invoering van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. Met deze invoering kunnen niet langer alleen belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen worden beboet, maar ook degenen die fiscale overtredingen medeplegen of daaraan feitelijk leiding hebben gegeven. Net als personen die daartoe opdracht gaven. Met de invoering worden ook meerdere begrippen en leerstukken uit het strafrecht # zoals dat van de strafuitsluitingsgronden # van directe betekenis. Deze komen op gestructureerde wijze aan bod. Hiernaast gaat de brochure, mede aan de hand van een groot aantal arresten van de belastingkamer en de strafkamer van de Hoge Raad, uitgebreid in op het boeterecht na het inwerkingtreden van de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit op 1 januari 2014. Kortom, u vindt in deze brochure een volledig overzicht van het actueel geldend fiscale boeterecht. Een realiteit die sinds de invoering van de 4e tranche AWB ingrijpend is veranderd. Op toegankelijke wijze maakt de bundel u wegwijs binnen wet- en regelgeving en jurisprudentie, waarmee deze van grote waarde is voor iedere professional met raakvlakken met fiscale boetes.

Wil je het boek lezen?Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur F.J.P.M. Haas. Lezen Fiscale boeten onder de vierde tranche Awb Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN