Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht

Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht - Yannick Nelson van den Brink | Stml-tunisie.org

... kende het Nederlandse recht geen apart jeugdstrafrecht ... Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht ... ... . In het Romeinse recht gold dat kinderen onder de zeven jaar (infantes) niet konden worden gestraft.Voor de impuber (zeven- tot veertienjarige) moest eerst vastgesteld worden of deze doli capax was. Als dit het geval was werd hij als volwassene gestraft. Onder ... Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht Op 25 januari promoveerde Yannick van den Brink bij de universiteit van Leiden met het proefschrift ''Voorlopige hec… Lees meer Passende alternatieven voor voorlopige hechtenis van jeugdigen. De bevindingen van het onderzoek kunnen worden gebrui ... Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht ... ... . De bevindingen van het onderzoek kunnen worden gebruikt om beter invulling te geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Nederlandse en internationale recht ten aanzien van jeugdigen in voorlopige hechtenis. Minister Dekker (JenV) geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer zijn reactie op het proefschrift 'Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht'. Hij doet dit op verzoek van de Kamer naar aanleiding van het NRC-artikel 'Rechten jongeren in geding bij voorlopige hechtenis'. 9789013146837 901314683X Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht In hoeverre neemt de voorlopige hechtenispraktijk in het Nederlandse jeugdstrafrecht ... Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld. Persvragen. Inès van Arkel, adviseur wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden [email protected] 071 527 3282. Nieuwsbericht: Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht Dit onderzoek analyseert de functie, de juridische inbedding en de toepassingspraktijk van de voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht in het licht van het kinder- en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming. Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht onderzoekt en analyseert de functie, de juridische inbedding en de toepassingspraktijk van de voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht. Dit alles in het licht van het kinder- en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming. Bestel Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht van Brink, Yannick Nelson van den als Ebook voor 69.99€ bij Proxis.com en verdien Proxispunten!...

INFORMATIE

AUTEUR
Yannick Nelson van den Brink
DIMENSIE
11,44 MB
BESTANDSNAAM
Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht.pdf

OMSCHRIJVING

In hoeverre neemt de voorlopige hechtenispraktijk in het Nederlandse jeugdstrafrecht de rechten van minderjarige verdachten in ogenschouw? Een vraag die de gemoederen al enige tijd bezighoudt. Deze uitgave biedt een grondige analyse op de voorlopige hechtenispraktijk in het licht van het kinder- en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming. De afgelopen jaren zijn er door verschillende instanties, waaronder het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties, zorgen geuit over de toepassing van voorlopige hechtenis van minderjarige verdachten in Nederland. Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht onderzoekt en analyseert de functie, de juridische inbedding en de toepassingspraktijk van de voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht. Dit alles in het licht van het kinder- en mensenrechtelijke verbod op onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming. Een minderjarige verdachte wordt in voorlopige hechtenis genomen. Hoe gaat dat in zijn werk? En in hoeverre worden daarbij de fundamentele kinder- en mensenrechten in ogenschouw genomen? Deze uitgave onderzoekt op unieke wijze het antwoord op deze complexe vragen. Het is de vrucht van tal van observaties bij verschillende rechtbanken, aangevuld met interviews met rechters, officieren van justitie, advocaten en professionals van de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdreclassering en justitiële jeugdinrichtingen. Voor het eerst wordt een goed beeld geschetst van de positie die voorlopige hechtenis inneemt in het jeugdstrafrecht. Naast waardevolle inzichten, levert de uitgave concrete aanbevelingen voor wetgevers, beleidsmakers, de rechterlijke macht en andere betrokkenen in de rechtspraktijk. Deze aanbevelingen bieden een kompas voor een toekomstbestendige hervorming van het jeugdstrafrecht; een koers die meer recht doet aan de belangen van minderjarigen en de samenleving an sich. Deze titel mag beslist niet op de plank ontbreken van rechters en officieren van justitie die beslissingen nemen over de voorlopige hechtenis in jeugdstrafzaken. In bredere zin spreekt de inhoud alle professionals aan die zich beroepsmatig bezighouden met de voorlopige hechtenis van minderjarige verdachten in het kader van wetgeving, beleid of praktijk. Tot slot halen ook wetenschappers, docenten en studenten met interesse in (jeugd) strafrecht, (jeugd)criminologie en/of kinder- en mensenrechten profijt uit deze uitgave.

Wil je het boek lezen?Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Yannick Nelson van den Brink. Lezen Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN