Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. een inleiding tot de methodiek

Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. een inleiding tot de methodiek - Frans Spiesschaert | Stml-tunisie.org

...verbeteren van de toegankelijkheid van de overheidsdiensten voor alle burgers, in beroepsopleiding) ... BTSZ nummer 2/2006 by FPS Social Security - Issuu ... . Gemiddeld de helft van de oorspronkelijke cursisten voltooit de opleiding tot ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting (Vzw De Link, 2016). Vzw De Link is een organisatie die specifiek de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting aanbiedt. CESA is het landelijk Coördinatiepunt Ervaringsdeskundigheid Sociale uitsluiting en Armoede. Het is een organisatie die mensen helpt zichzelf en anderen te helpen om deze problemen aan te pa ... De methodiek Ervaringsdeskundige in Armoede en Sociale ... ... . Het is een organisatie die mensen helpt zichzelf en anderen te helpen om deze problemen aan te pakken. Sinds een tiental jaar zijn ervaringsdeskundigen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de strijd tegen armoede. Ervaringsdeskundigen in de armoede 'Read more… Ervaringsdeskundigen in de armoede gaan steeds meer samenwerkingsrelaties aan met andere armoedebestrijders, om zo gezamenlijk het armoedeprobleem beter te begrijpen en het grondiger aan te pakken. Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Een inleiding tot de methodiek . By Stijn Suijs. Topics: LCC:Sociology (General), ... Sociology, DOAJ:Social Sciences ... Het inrichten van de beroepsopleiding "Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting" is een rechtstreeks gevolg van de noden op het terrein van de armoedebestrijding. In de praktijk van de Cirkel, een Vereniging waar armen het woord nemen, werd in de jaren 90 vastgesteld dat de klassieke hulpverlening aan In 1992 werd door de Belgische regering beslist dat er een "Algemeen verslag over de armoede" gemaakt moest worden, om de inspanningen voor armoedebestrijding beter te kunnen coördineren.Het werd in 1994 gepubliceerd. Het is te vinden op de site van de Koning Boudewijnstichting (bij publicaties).. Het speciale aan dit verslag is dat de "mensen die in armoede leven" een erg groot deel van de ... Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Situering en praktijk in de Brabantwijk. 1 Voor het schrijven van dit artikel hebben wij ons onder- meer gebaseerd op Levendig materiaal en op Krachtlijnen van vzw.De Link - Opleiding en tewerkstelling van Ervaringsdeskundigen in Armoede en Sociale uitsluiting - sept.2004. Een laatste valkuil bij de inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting is dat organisaties hen gebruiken als marketing-instrument of uithangbord. De ervaringsdeskundige is dan een excuus voor de organisatie om niet meer te moeten investeren in armoede en sociale uitsluiting. De conferentie 'Armoede in de uitverkoop' zette de noodzaak van een opleiding tot ervaringsdeskundige op de agenda. Ervaringsdeskundigen zijn nodig om de kloof te dichten tussen mensen in armoede en instanties als zorg, onderwijs, sociale dienst en andere overheidsorganisaties. Vzw De Link staat in voor de coördinatie van de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting. De Link wil mee een antwoord bieden voor de missing link die er is tussen mensen die in armoede geboren worden enerzijds en de aanpak van armoede anderzijds. ERVARINGSDESKUNDIGEN IN ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING INFORMATIEBUNDEL Vzw De Link Sint-Katelijnestraat 16-18, 1000 Brussel - Tel: 02/ Website: INHOUDSOPGAVE Een vraaggestuurde evaluatie van specifieke aspecten van de opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluit- ing EEN VRAAGGESTUURDE EVALUATIE OV ndeA rzoeN k en reS dacP tie:E CarC ine SI tFe verI lyE nckK en TE rui VaA n RSie PECTEN VAN DE Februari 2016 OPLEIDING ERVARINGS- DESKUNDIGE IN DE ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING ... Boekbespreking van Frans Spiesschaert: Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting: Een inleiding tot de methodiek de systeemwereld van beleid en uitvoering de belangstelling voor ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid toeneemt. Gemeenten zoeken naar manieren om ervaringskennis beter te benutten in het (gemeentelijk) beleid. Uitvoerders betrekken ervaringsdeskundigen bij de aanpak van armoede en schulden, in de ggz, de jeugdzorg, op armoede en de vijf grote kloven tussen armen en niet armen, de opleiding tot. ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, het profiel van de. ervaringsdeskundigen, de tewerkstellingvormen de sensibilisatie van burgers en. beleid en de financieringsporen van vzw De Link. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's ......

INFORMATIE

AUTEUR
Frans Spiesschaert
DIMENSIE
11,59 MB
BESTANDSNAAM
Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. een inleiding tot de methodiek.pdf

OMSCHRIJVING

Sinds een tiental jaar zijn ervaringsdeskundigen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de strijd tegen armoede. Ervaringsdeskundigen in de armoede gaan steeds meer samenwerkingsrelaties aan met andere armoedebestrijders, om zo gezamenlijk het armoedeprobleem beter te begrijpen en het grondiger aan te pakken. Ervaringsdeskundigen zijn er nodig in alle domeinen van de armoedebestrijding, maar kunnen zij dit wel aan? Zijn ze voldoende geschoold om in heel uiteenlopende sectoren samen te werken met de meest diverse hulpverleners. Hoe ziet een dergelijke samenwerkingsrelatie er in de praktijk uit? Wie gaat met wie op weg? Hoe verhoudt men zich tot elkaar in de samenwerking?De behoefte aan meer kennis over de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting is erg groot. Het dwingende karakter van deze behoefte is sterk toegenomen sinds het armoededecreet van de Vlaamse Gemeenschap de opleiding en de inzet van ervaringsdeskundigen erkent als een van de twee basispijlers van de armoedebestrijding. In deze context komt dit boek juist op zijn tijd. Het geeft voor het eerst een diepgaande kijk op de meest wezenlijke facetten van deze opleiding. Voor wie als professional te maken krijgt met de armoedeproblematiek is dit zonder meer een basiswerk. Het is ook een aanrader voor docenten en studenten uit sociale, psychologische en pedagogisch georiënteerde opleidingen. Het bevat immers een toegankelijke inleiding in de armoedeproblematiek en in de missing link, die als een belangrijk obstakel opduikt in de dagelijkse praktijk van de armoedebestrijding.

Wil je het boek lezen?Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. een inleiding tot de methodiek in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Frans Spiesschaert. Lezen Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. een inleiding tot de methodiek Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN