Contemplatie In Actie

Contemplatie In Actie - B. Blans | Stml-tunisie.org

...schouwing.De term stamt van het Latijnse contemplatio ... Richard Rohr - Richard Rohr - qwe.wiki ... .Letterlijk betekent contemplatie "het scheiden van iets uit zijn omgeving". Contemplatio is de Latijnse vertaling van het Griekse theoreia.Contemplatie is verwant aan meditatie.. Meestal gebruikt men de term contemplatie specifiek bij de kloosterorden die een beschouwend oftewel contemplatief leven ... Actie: DISC profiel + gratis coachsessie. De 5 fasen van gedragsverandering. patrick. Jan 28, 2015 Blog, Favoriete artikelen, Ge ... Wat is contemplatie? Een etymologische toelichting - léven ... ... . patrick. Jan 28, 2015 Blog, Favoriete artikelen, Gedrag. 0 comments. G edragsverandering gaan meestal nooit ineens maar vaak stap voor stap. In dit ... Contemplatie in actie. In G. H. T. Blans, & S. Waanders (Eds.), Contemplatie in actie. Religieuze ordes en congregaties en de Radboudstichting (pp. 23-49). (Contemplatie in actie. Religieuze ordes en congregaties en de Radboudstichting). Damon. Contemplatie en actie. Niet zelden wordt contemplatie tegengesteld aan actie; ik heb het zelf zoëven ook gedaan: actie als gerichtheid op telkens weer andere, betere resultaten, waarvoor steeds betere middelen en betere informatie moet worden gezocht. Andersom: wie altijd in de actie-modus zit loopt of het gevaar uiteindelijk zichzelf met de eigen idealen op de voorgrond te plaatsen (in plaats van Gods koninkrijk) óf op te branden. Contemplatie en meditatie. De begrippen contemplatie en meditatie worden nogal eens door elkaar gebruikt of verward. Dat heeft vooral hiermee te maken. Contemplatie is een verenigde actie van de mens met zijn innerlijke goden. De contempleerder presenteert bepaalde elementen, een onderwerp van contemplatie, in zijn innerlijke tempel aan zijn innerlijke goden, en die laatsten op hun beurt bewegen deze elementen in zulk een wijze dat de contempleerder in staat is om de in werk...

INFORMATIE

AUTEUR
B. Blans
DIMENSIE
11,55 MB
BESTANDSNAAM
Contemplatie In Actie.pdf

OMSCHRIJVING

Er bestaat een groot verlangen naar spiritualiteit. Is dat hetzelfde als een verlangen naar contemplatie? Goede spiritualiteit is geworteld in de werkelijkheid en bewijst zich in de omgang met concrete noden. Op het gebied van contemplatie in actie bestaat er een schat aan ervaringen binnen de verschillende religieuze ordes en congregaties. En zij hebben dit ook vruchtbaar weten te maken voor onderwijs en vorming. Ook al gaat de secularisatie niet aan hen voorbij, iets van die gekoesterde en gerealiseerde cultuur van aandacht en toewijding blijkt in een andere context nog steeds vruchten af te werpen. Bij de Radboudstichting krijgt zij een heel eigen vertaling naar de wereld van het hoger onderwijs - daarin is zij schatplichtig aan wat binnen diverse religieuze ordes en congregaties is voorgeleefd.

Wil je het boek lezen?Contemplatie In Actie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur B. Blans. Lezen Contemplatie In Actie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN