Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht - J.A.C. Bartels | Stml-tunisie.org

... het jeugdstrafrecht gelden andere regels dan bij het strafrecht voor volwassenen ... Jeugdstrafrecht | Defence for Children ... . Zo hebben jeugdige verdachten meer rechten dan volwassenen, zijn de straffen binnen het jeugdstrafrecht een stuk lager en geldt ook als uitgangspunt dat het voorarrest zo kort mogelijk moet zijn. Wetboek van Strafrecht. 1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en daarop door de wet van het land waar het ... Voorheen was het jeugdstrafrecht maar geldig voor mensen tot 18 jaar, maar in ... Jeugdstrafrecht voor kinderen onder 18 - Artikel 40 ... ... ... Voorheen was het jeugdstrafrecht maar geldig voor mensen tot 18 jaar, maar in april van 2014 is de leeftijd voor het jeugdstrafrecht verhoogd naar de leeftijdsgrens strafrecht van 23 jaar. Wel mag er van de leeftijdsgrens strafrecht voor jeugdstrafrecht worden afgeweken, indien de situatie dit wenselijk maakt. Strafrecht voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Bij het jeugdstrafrecht vinden zittingen achter gesloten deuren plaats. De leeftijdsgrenzen kunnen variëren. 16- en 17- jarigen kunnen volgens de regels van het volwassenenstrafrecht worden berecht als de ernst van het delict, hun persoonlijkheid of de omstandigheden ... Jeugdwet en het jeugdstrafrecht Jongeren van 12 tot 18 jaar vallen in principe onder het jeugdstrafrecht, volwassenen van 18 jaar of ouder onder het volwassenenstrafrecht. Het adolescentenstrafrecht, dat in april 2014 is ingevoerd, maakt het mogelijk voor de rechter om hiervan af te wijken. Jeugdstrafrecht, meervoudige kamer. Juridische, gedragskundige en communicatieve aspecten in het jeugdstrafrecht uitgediept Jeugdrecht en jeugdstrafrecht Het Jeugdrecht bestaat uit het civiele Jeugrecht en het Jeugd-strafrecht en heeft tot doel om de jeugdigen te beschermen tegen gevaren in de opvoedingssfeer en anderzijds na strafbare feiten gedragsveranderingen te bevorderen om daarmee recidive terug te dringen. Civiel jeugdrecht Voor minderjarigen die vanwege ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen in de ... Jeugdstrafrecht is het stelsel van wetten, regels en organisaties gericht op het doen van onderzoek naar, het vervolgenen afdoen van een strafbaar feit gepleegd door jeugdigen in de leeftijd van 12-18 jaar. De ouders van de omgebrachte kinderen Romy, Savannah en Nick zijn een petitie gestart voor hogere straffen in het jeugdstrafrecht. Hun kinderen werden door minderjarigen gedood. Het jeugdstrafrecht is in beginsel van toepassing op minderjarige verdachten van 12 tot 18 jaar en geeft bijzondere regels, voorwaarden en strafmogelijkheden in jeugdstrafzaken. Bij jeugdigen vanaf twaalf jaar kan er zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk worden gereageerd op strafrechtelijk gedrag. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdreclassering. Binnen het jeugdstrafrecht kan ook jeugdhulp worden ingezet. Voor welke inzet van jeugdhulp en toezicht is de gemeente verantwoordelijk bij een strafrechtelijke beslissing? Welke gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van jeugdreclassering en jeugdhulp? 6.2.1 De geschiedenis van het jeugdstrafrecht in Duitsland en Nederland ..... 101 6.2.2 De strafrechtelijke ondergrens in Duitsland en Nederland ..... 103 6.2.3 Jeugdstrafrecht voor jongeren van veertien tot achttien jaar en van twaalf tot achttien jaar 104 Jeugdstrafrecht. Kinderen die te maken krijgen met het strafrecht hebben het recht op een speciale kindgerichte behandeling. Of zij nu dader zijn of slachtoffer. Er moet altijd rekening worden gehouden met de leeftijd van het kind. Een pedagogische insteek is gericht op het kind in ontwikkeling met een lange toekomst voor zich. Jeugdstrafrecht. De achtergrond. In het jeugdstrafrecht hebben minderjarige verdachten en veroordeelden van een strafbaar feit een aparte rechtspositie en staat een pedagogische aanpak voorop. Daarbij geldt dat kinderen alleen als uiterste maatregel van hun vrijheid kunnen worden beroofd en alleen voor de kortst mogelijk passende duur....

INFORMATIE

AUTEUR
J.A.C. Bartels
DIMENSIE
11,41 MB
BESTANDSNAAM
Jeugdstrafrecht.pdf

OMSCHRIJVING

Jeugdstrafrecht

Wil je het boek lezen?Jeugdstrafrecht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J.A.C. Bartels. Lezen Jeugdstrafrecht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN