Het oog van de naald. Over zijn uiterlijke en innerlijke strijd

Het oog van de naald. Over zijn uiterlijke en innerlijke strijd - B. Lievegoed | Stml-tunisie.org

...e nadruk op menselijke relaties en het vrij zijn van lijden (angst, eenzaamheid, afgunst, woede) ... PDF DE VEREENZAMING VAN DE MODERNE MENS - dbnl ... . Het oog van de naald : Bernard Lievegoed over zijn uiterlijke en innerlijke strijd : een vraaggesprek : Jelle van der Meulen : boek : 1991 : Und so weiter : Anthroposophie als Weg zum Gral : Jelle van der Meulen ; [aus dem Niederl. von Frank Berger und Marianne Holberg] boek : 1998 : Verslaving als maatschappelijk vraagstuk : Jac Hielema ... Toen hij eindelijk, in april 2002, reageerde op het schandaal dat was ontstaan door de onthu ... Alle Boeken Van Amanuel - Boekwinkeltjes.nl - Koop en ... ... ... Toen hij eindelijk, in april 2002, reageerde op het schandaal dat was ontstaan door de onthulling van talloze doofpot-gevallen van seksueel roofzuchtige priesters, vertelde paus Johannes Paulus II tegenover de kardinalen die op het Vaticaan waren ontboden: «Een groot kunstwerk kan worden bezoedeld, maar zijn schoonheid blijft; en dat is een waarheid die iedere intellectueel eerlijke criticus ... Het is een strijd die in het hart van de mens gestreden wordt. Maar daarom niet minder belangrijk. Ook al loopt die strijd niet zo in het oog en al lees je er niet over in de dagbladen, het is toch een strijd op leven en dood. Het is ten diepste een strijd om het zijn of niet zijn. Verken een geheimzinnige wereld, vecht met het legendarische zwaard Monado en behoed de Homs van de ondergang in een epische strijd tegen de Mechon! Trek door de uitgestrekte wereld, gebruik je Arts in de strijd en pas je wapens en uitrusting aan naar wens. Je kunt zelfs modellen van personages en soundtracks vrijspelen in dit grandioze avontuur, exclusief voor de New Nintendo 3DS en New ... Want de innerlijke mens is gelijkvormig aan God en door het geloof geschapen naar het beeld van God; hij verheugt zich en geniet vanwege Christus, in wie hem zo veel zegeningen ten deel gevallen zijn. 'Het innerlijke leven' behoort tot de vroege publicaties van Inayat Khan. Het is een boekje dat in de meest eenvoudige woorden de diepste ervaring van het menselijk bestaan weergeeft, en dat tezamen met 'De Ziel, vanwaar zij komt en waarheen zij gaat' voor de luisteraar, die oren heeft deze taal van het onuitspreekbare te verstaan, een meer bewuste weg opent. mensen en maatschappelijke instellingen, van zijn arbeid en arbeidsomgeving, van de hem omgevende natuur, alsook van zichzelf. Aan dit horizontals proces van vervreemding ligt een verticaal proces ten grondslag : n.1. de vervreemding, innerlijke verwijdering van de mens van de grond van zijn bestaan : God. Met II...

INFORMATIE

AUTEUR
B. Lievegoed
DIMENSIE
12,27 MB
BESTANDSNAAM
Het oog van de naald. Over zijn uiterlijke en innerlijke strijd.pdf

OMSCHRIJVING

Bernard Lievegoed is bekend als ‘esotericus’, maar ook als ‘exotericus’. De esotericus is de antroposoof Bernard Lievegoed, schrijver van boeken als Mens op de drempel en Mens- heidsperspectieven. De exotericus is professor B. C. J. Lievegoed, de psychiater en organisatie-adviseur en schrijver van De levensloop van de mens en Organisaties in ontwikkeling. Hoe leeft de esotericus samen met de exotericus? Hoe is Lievegoed er in zijn leven in geslaagd deze schijnbare uitersten op zo’n produktieve wijze met elkaar te verbinden?Deze vraag fascineerde journalist Jelle van der Meulen, die al jaren geboeid werd door het werk van Lievegoed. Deze vraag leidde ook tot het uitvoerige vraaggesprek dat drie dagen duurde en dat in dit boek zijn neerslag vond.Het boek is een boeiend document dat een inspirerend beeld geeft van het spanningsveld tussen binnenwereld en buitenwereld, en van Lievegoeds staan in en werken vanuit dit spanningsveld.Lievegoed gaat ook openhartig op zeer persoonlijke vragen in. Hij spreekt over zijn jeugd op Java en Sumatra en de over- gang naar het leven in Europa.Maar het boek blijft niet staan bij een visie op het verleden. Lievegoed had voor het gesprek als voorwaarde gesteld, dat hij niet alleen op vragen zou hoeven ingaan, maar ook eigen punten aan de orde zou kunnen stellen.In het laatste hoofdstuk neemt Lievegoed dan ook het initiatief over. In dat deel van het gesprek geeft hij aan waar het volgens hem de komende jaren op aankomt en welke inzet nu van de antroposofie verwacht mag worden

Wil je het boek lezen?Het oog van de naald. Over zijn uiterlijke en innerlijke strijd in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur B. Lievegoed. Lezen Het oog van de naald. Over zijn uiterlijke en innerlijke strijd Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN