Kindermishandeling

Kindermishandeling - A. Wolzak | Stml-tunisie.org

...bied. Lees meer Kindermishandeling is als iemand een kind iets aandoet waardoor het lijdt ... Herken signalen bij het kind | Kindermishandeling | Ik ... ... . Voorbeelden zijn verwaarlozing en het zien of horen van geweld in huis. Met zorgen over problemen in uw gezin kunt u bij de huisarts terecht. De dingen waar u met uw huisarts over praat, mag uw huisarts niet zomaar doorvertellen aan anderen. Dit heet beroepsgeheim. Ook als je twijfelt kun je iets met je zorgen over kindermishandeling doen. Bekijk de signalen waar je op kunt letten en ontdek hoe jij in actie kunt komen. Kinder ... Wat is kindermishandeling? | Kindermishandeling ... ... . Bekijk de signalen waar je op kunt letten en ontdek hoe jij in actie kunt komen. Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor het kind bedreigend of gewelddadig is. U kunt op verschillende manieren bij een strafzaak over kindermishandeling betrokken zijn, bijvoorbeeld als: verdachte, degene die het slachtoffer bijstaat of als getuige. Kindermishandeling. Bijna één op de negen kinderen van 11 en 12 jaar heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan twee op de vijf kinderen hebben al twee of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. 'Schokkend hoge cijfers', zegt Augeo-directeur Mariëlle Dekker. Deelvraag 8: Kindermishandeling in combinatie met politieke vraagstukken Bij maatschappijleer spreken we van 4 benaderingswijzen, ook optieken genoemd. Me behulp van de onderstaande optieken hopen wij een duidelijk beeld te scheppen over hoe men uit iedere optiek tegen het maatschappelijk verschijnsel kindermishandeling aankijkt: 1. Het laatste Kindermishandeling nieuws het eerst op NU.nl. Artsen vrezen: meer mishandelde kinderen blijven onder radar door corona vrijdag 10 april om 15:02 - Coronavirus Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant. Kindermishandeling signalen Kindermishandeling is een zorg-wekkend probleem en nog grootschaliger dan men dacht. Uit recent onderzoek komt naar voren dat er meer dan 100.000 kinderen per jaar mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden! Mishandelde kinderen, maar ook degenen die mishandelen, vertellen het niet uit zichzelf. kindermishandeling Kindermishandeling. Omschrijving: kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van lichamelijke, geestelijke of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt ... Herken je 1 of meer signalen? Dat betekent niet direct dat er sprake is van kindermishandeling. Om een beter overzicht te krijgen van de situatie, helpt het de signalen in je mobiel of agenda op een rijtje te zetten....

INFORMATIE

AUTEUR
A. Wolzak
DIMENSIE
11,32 MB
BESTANDSNAAM
Kindermishandeling.pdf

OMSCHRIJVING

Sander is erg stil en speelt nauwelijks met andere kinderen. Marga heeft de indruk dat er iets mis is, ze vermoedt bij Sander thuis. Ze zou daar graag meer aanwijzingen voor hebben, maar ze weet eigenlijk niet goed waar ze op moet letten. Marga twijfelt wat te doen. Haar zorgen met een collega bespreken of maar direct op de ouders afstappen. En als er inderdaad problemen zijn, wat dan? Het gezin is niet voor ieder kind een veilige plek: elk jaar weer worden duizenden kinderen mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Hoe zie je aan een kind dat het thuis in de knel zit? En wat doe je als je je zorgen maakt over een kind? Het zijn vragen waar veel mensen die werken met kinderen tegenaan lopen. Die onzekerheid en de emoties die een confrontatie met mishandeling van een kind oproept, kunnen iemand doen aarzelen om iets te ondernemen om het kind te helpen. Maar juist die helpende hand is hard nodig, omdat het kind zelf de mishandeling niet kan stoppen. Dit boek biedt een houvast aan mensen die werken met kinderen en kindermishandeling vermoeden. U treft een beschrijving aan van de aard, de oorzaken en de gevolgen van kindermishandeling. Daarna komen de signalen van kindermishandeling uitgebreid aan bod. Aan de hand van een stappenplan wordt verduidelijkt wat iemand kan doen die zich zorgen maakt over een kind. Een gesprek voeren met het kind of de zorgen bespreken met de ouders is daar een wezenlijk onderdeel van. Daarom zijn in dit boek ook aandachtspunten opgenomen om dergelijke gesprekken te voeren. Verder bevat het boek informatie over de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en suggesties voor het verbeteren van instellingsbeleid inzake kindermishandeling. Dit boek is bestemd voor mensen die werken met kinderen, zoals werkers in de kinderopvang en het onderwijs, sociaal-cultureel werkers, artsen, verpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en mensen die actief zijn in de sport- en vrijetijdssector.

Wil je het boek lezen?Kindermishandeling in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur A. Wolzak. Lezen Kindermishandeling Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN