Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij - P.L. Dijk | Stml-tunisie.org

... totaalbeeld: van de oprichting tot aan fusie en splitsing van deze rechtspersonen ... Handboek Stichting en Vereniging - NCR ... . Vind alle studiedocumenten for Van Vereniging en Stichting Coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschappij van Piet Lubbert Dijk; T. J. van der Ploeg; Christina Helena Catherina Overes; W. J. M. van Veen Dit is de enige wetenschappelijke titel waarin de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting in hun samenhang worden behandeld. Alle belangrijke privaatrechtelijke aspecten komen daarbij geïntegreerd aan bod ... Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge ... ... . Alle belangrijke privaatrechtelijke aspecten komen daarbij geïntegreerd aan bod. De titel schetst een totaalbeeld: van de oprichting tot aan fusie en splitsing van deze rechtspersonen. Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij wordt 2 keer aangeboden op Bookmatch. En het Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij boek is dit jaar al 2 keer verkocht. Er zit niets in uw winkelmand. Juridisch. Onderwerp. AVG & privacy; Advocaat bij politieverhoor Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Van vereniging en stichting, cooperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, geschreven door P.L. Dijk & T.J. van der Ploeg. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over & Recht. Dit zorgt vooral voor een aanscherping van het wettelijk kader (met mogelijk verhoogde aansprakelijkheid) bij de in de semipublieke sector vaak gebruikte rechtsvormen vereniging en de stichting, maar ook de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij worden onder handen genomen. [toc:menu]1. Inleiding In deze samenvatting wordt ingegaan op de juridische vormgeving van verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen (zie boek 2 BW). Het rechtspersonenrecht is vergeleken met de andere delen van het burgerlijk recht niet erg oud en is gegrond op de vrijheid van vereniging, zoals blijkt uit artikel 8 van Grondwet. Ook dit keer kunnen we het verschijnen van een handboek melden. Na de publicatie van de tweede druk van het Handboek Stichting en Vereniging in 2015 geeft deze derde druk een goed beeld van de laatste ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie voor de rechtsvormen stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij....

INFORMATIE

AUTEUR
P.L. Dijk
DIMENSIE
5,90 MB
BESTANDSNAAM
Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij.pdf

OMSCHRIJVING

In dit boek worden de privaatrechtelijke aspecten van de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting, zoveel mogelijk geïntegreerd behandeld. Na een rechtshistorische inleiding worden eerst de wettelijke kenmerken van deze rechtspersonen besproken.Daarna komen achtereenvolgens de oprichting, het interne recht, de organisatie en besluitvorming, het lidmaatschap en het aangeslotene zijn, de algemene vergadering, het bestuur, de vertegenwoordiging, het toezicht op het bestuur, complexe verenigingen en stichtingen, de statutenwijzigingen, omzetting, fusie en splitsing alsook de ontbinding van deze rechtspersonen aan de orde.In het boek wordt zowel ingegaan op de problemen van de rechtspersonen gezamenlijk als van ieder type afzonderlijk; ook het verband met het overige privaatrecht wordt aangegeven. Meer nog dan voorheen wordt de invloed van internationale (m.n. Europese) rechtsontwikkelingen zichtbaar. Het boek heeft een wetenschappelijke inslag, maar is mede met het oog op de praktijk geschreven.

Wil je het boek lezen?Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur P.L. Dijk. Lezen Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN