Amsterdamse grachtengids

Amsterdamse grachtengids - Tim Killiam | Stml-tunisie.org

... buurten en straten - J.G. Kam, Waar was dat huis in de Warmoesstraat ... Isaac Israels op locatie - NEMO Kennislink ... . - J. van Eck, De Amsterdamsche Schans en de Buitensingel. - De Jordaan, 28.000 meter gevelwand. - Voorstel commissie Dooijes, monumenten in de Plantage. - F.F. Fraenkel, Het Plan Amsterdam-Zuid van Berlage. Dit voormalige pakhuis, opgenomen op de lijst van Rijksmonumenten, is oorspronkelijk gebouwd rond 1790. Tot 1912 stond de top van deze gevel op een huis op de Dam. Op de top prijkt een vaas (bron: Amsterdamse Grachtengids). Het app ... Amsterdamse Grachtengids | BoekenPlatform.nl ... . Op de top prijkt een vaas (bron: Amsterdamse Grachtengids). Het appartementsrecht, gelegen op de begane grond en eerste verdieping, is nu te koop. Het pand is gelegen op eigen grond. een jaartal dat Hans Tulleners in zijn Amsterdamse Grachtengids (1978, pag. 155) klakkeloos overneemt. Tulleners heeft trouwens het jaartal 1754 in het fronton over het hoofd gezien. Gravure "Het Geloof, De Liefde en De Hoop", van Jan van Londerzeel KILIAM TIM / MARIEKE VAN DER ZEIJDEN / HANS TULLENERS,Amsterdamse grachtengids Tekeningen en beschrijvingen van alle gevels aan de vier hoofdgrachten in Amsterdam: Singel, Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht tweedehands te koop voor €6.50 - AMSTERDAMSE GRACHTENGIDS Uitgever/Jaar: 1978 Bijzonderheden: 20,TEKST HANS TULLENERS,1978,HET SPECTRUM,PAPERBACK,ILL.TIM KILLIAM/MARIEKE VAN DER ZEIJDEN,ISBN 90274 5976 2, Prijs: € 15.00 (mogelijk excl. verzendkosten) Verkoper:MANSARDE - KRIMPEN A/D LEK Kilian, T. (1978) Amsterdamse Grachtengids. Tekeningen en beschrijvingen van alle gevels aan de vier hoofdgrachten in Amsterdam. Oldewelt, W.F.H. (1945) Kohier van de Personeele Quotisatie te Am­sterdam. Genootschap Amstelodamum. Slot, E. (1990) Vijf gulden eeuwen. Momenten uit 500 jaar Gemeentefinanciën Amsterdam in weer en wind. Amsterdam overdag en bij nacht, met vertier op de Zeedijk en in de rokerige danslokalen: ook hier weer voornamelijk vrouwen. Toevallige voorbijgangers. Het grootste deel van het boek behandelt de Amsterdamse werken van Israels (1865-1934) per locatie of onderwerp....

INFORMATIE

AUTEUR
Tim Killiam
DIMENSIE
4,45 MB
BESTANDSNAAM
Amsterdamse grachtengids.pdf

OMSCHRIJVING

In dit boek vindt men tekeningen van alle ca. 3000 huizen aan de vier hoofdgrachten van Amsterdam, vergezeld van beknopte teksten. Voor de kenner is het een compleet en up-to-date handboek; voor degenen die met Amsterdam willen kennismaken, is het een onmisbare gids. De tekeningen geven weer wat men vanaf de ene zijde van de gracht aan de overzijde ziet. De gevels aan weerszijden zijn omgekeerd tegenover elkaar geplaatst, zodanig dat men richting centrum kijkt als men het boek rechtop houdt (dus met de oneven huisnummers boven). Aanvullende informatie vindt men o.m. in een geïllustreerd overzicht van 56 typerende grachtenhuizen en in een geïllustreerde begrippenlijst. De grachtengordel met zijn gevels weerspiegelt een belangrijke periode in de geschiedenis van Amsterdam. Niet alleen kent elke gevel zijn eigen geschiedenis, maar ook lijken de vier grachten, in vogelvlucht gezien, de jaarringen te vormen van een boom op middelbare leeftijd: men ziet de groei van een stad. De achtergronden van deze groei worden in afzonderlijke hoofdstukken nader beschreven en geïllustreerd. Gevels van Amsterdamse grachtenhuizen zijn onderwerp geweest van twee eerdere uitgaven. Het 'Grachtenboek' van Caspar Philips bevatte gravures van de gevels aan de Brouwersgracht, de Herengracht en de Keizersgracht anno 1768 -1770. Bijna twee eeuwen later verscheen er een nieuwe editie, aangevuld met tekst. De tekeningen van Caspar Philips worden tegenwoordig nog wel gebruikt bij de reconstructie van een oude voorgevel. In 1977 verscheen 'Vier eeuwen Herengracht', met uitvoerige gegevens over exterieur en interieur van de huizen aan de Herengracht en met tekeningen die bouwkunde -studenten maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog, alsmede reproducties van de afbeeldingen uit het 'Grachtenboek'. Beide uitgaven zijn in een zeer verzorgde uitvoering verschenen en vormen een geliefd object voor verzamelaars. Beide zijn ook dankbaar geraadpleegd bij het tot stand komen van de 'Amsterdamse Grachtengids'. Dit boek gaat in zekere zin een stap verder: niet alleen beschrijft het de gehele grachtengordel, maar ook is gekozen voor een goedkope en handzame uitgave, waardoor het rijke erfdeel van Amsterdam uit de sfeer van de bibliotheek en het antiquariaat wordt gehaald.

Wil je het boek lezen?Amsterdamse grachtengids in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Tim Killiam. Lezen Amsterdamse grachtengids Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN